Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2008 week 38"

See other formats


4^ jaargang • week 38 

18 september 2008 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl 0ZANDVOORTSE bl^,. 

Courant '"^ 
kCTUEEL 

Zeilers slaan 
groot alarm 
Cultuur 

Nieuwe reeks 
Jazz concerten 
UBRIEK 

Heden & Verleden 
over 't strandzand OETBAL 

Zondagelftal krijgt 
er flink van langs / \ ^^ 

• 4 Roombotercrolssants 

€2,95 

• Weekendtaartje € 7.95 September actie 
Win een hele maand 
gratis brood op de planl<! 
10 gezinnen l<unnen winnen! 

Meer info in de winl<el en op: 
www.gratisbroodopdeplanl<.nl 

Raadhuisplein 14 

V T. 023-573 64 61 -Zandvoort ^ Zandvoort Optiek ALLE MONTUREN 

50% KORTING 

ALLE ZONNEBRILLEN 

25% KORTING 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 %JL^ ^- ö ïf l' l: B T s 

TÉhïlB*!! 

Kerkpleinconcerten: 
Zonda g 21 se p tember 2008 

Laureaten Prinses 
Christina Concours 

Bas Treub -viool 

Andrea Vasi -piano- (duo en solo) 

Syrinx Jessen -fluit- met pianobegeleiding 

Aanvang: 15.00 inir 

Toegang: gi^atis 

www.classicconcerts.nl De Mannetjes Politici langs scholen 
'Net als bij voetbal 
scouten ze steeds jonger' Politiek op de basisscholen Scholieren van de groepen 8 van de basisscholen en de 
brugklas van het Wim Gertenbach College, hebben op de 
derde dinsdag van september bezoek gekregen van enke- 
le Zandvoortse raadsleden. Zij kwamen ter gelegenheid 
van het aanbieden van de 'miljoenennota' een koffertje 
met lesmateriaal en instructies voor de onderwijzer of 
onderwijzeres brengen. 
De laatste groepen en de 
brugklas hebben de laatste 
weken veel aandacht besteed 
aan politiek en staatsinrich- 
ting. Ook hebben de leer- 
krachten aandacht besteed 
aan discussiëren en debat- 
teren. De leerlingen hebben 
allemaal een poster gemaakt die hun ideeën over politiek 
moesten weergeven. Uit iede- 
re klas werd de mooiste naar 
de gemeente gestuurd, die 
er vervolgens een poster op 
grootformaatvan heeft laten 
drukken. Deze werd dinsdag 
eveneens aan de winnende 
leerling geschonken. Langs school 

Bij de Hannie Schaftschool 
was dat Jeff Smits die een 
wervende poster voor zijn 
school had gemaakt. Toen 
Fred Paap (VVD) en Nico 
Sta mm is (PvdA) de klas van 
juf Barbara Ottho binnen- 
kwamen om het koffertje 
en de posters te overhan- 
digen, vielen zij midden in 
het debat, dat uiteraard 
even stil werd gelegd om 
de beide politici het woord 
te kunnen geven. Zij legden 
het een en ander uit over de 
derde dinsdag in september 
en gingen in op vragen van 
de leerlingen. 

Groot debat 

De scholen hebben nu een 
week de tijd om de beste 
twee leerlingen van hun 
debat uit te zoeken en in 
te schrijven voor het grote 
debat van komende dins- 
dag. Dan komen alle school- 
debaters naar de raads- 
zaal waar zijn onder leiding 
van burgemeester Niek 
Meijer een groot debat zul- 
len voeren. Op deze manier 
wil de politiek jeugd meer 
bij hun werk betrekken en 
misschien wel voorberei- 
den op een carrière in de 
politiek. 
Niet alleenfiguurlijk maarookletterlijkverliepdeopening 
van de overzichtstentoonstelling van de Kunstvereniging 
BKZandvoort zeer spetterend. Het gespetter was te horen 
op de paraplu's waaronder de genodigden dekking zoch- 
ten en luisterden naar het welkomstwoord van Sabine 
Huls, beheerder van het Zandvoorts museum. Een bijzon- 
derwarm welkom ging uit naar Kees Verkade die speciaal 
voor deze opening uit Monaco was overgekomen. 

Na Sabine Huls nam de be- onder hun kunstwerken, 
kende beeldhouwer Kees Vervolgens kreeg iedereen 
Verkade het woord. Verkade een ludieke bal aangereikt 
memoreerde in zijn toe- om samen met Verkade de 
spraak hoe zijn carrière uit- officiële opening op een 
eindelijk is begonnen in een spetterende wijze te verrich- 
oud Zandvoorts huisje aan ten. Om aan te geven dat het 
de Smedestraat. Ook vertel- Gasthuisplein zeer snel een 
de hij hoe trots hij was bij de metamorfose moet onder- 
verkoopvan zijn eerste twee gaan, werden de ballen met 
bronzen, waarvan architect veel 'kunstkracht' in een bak 
Wagenaarèèn van de kopers met water gegooid, 
was. Verkade wenste de kun- 
stenaars 'veel rode stippen' vervolg op pagina 5 OVZ Concert 

Zondag 21 september 13.30 uur 

Muziekpaviljoen 
Raadhuisplein 

Grietjebie 

Musica Tropical 
^^G? ZANDVOORT 

3-5 OKTOBER 2008 'eken PTogrambegToting 2009 ligt voor 
u ter inzage bij de gemeente 

in de gemeeTite-adveTtentie leest u er meeT over. 

Op www.zandvoort.nl kunt u de digitale versie 

van de Programbegroting zoog raadplegen. 

Gemeente Zandvoürt @ A FAMILIEBERICHTEN ^^ iXtl Tlil/fdtT. 

Ja ntoedsr aJkwr] ÓÉ^iJin je 

wpjpïwft J(? alhs wat Jé dsst 
fin het raiffr' vrrtiriift. wal x^jnaail Jinm^if BMirtK'^fij om de gmt«li^ite die ü;^ JKhCt^lnat» mur 
dankhnar voür de liefde en küi^ n^a:^ vva.^ sqj aan 
(nnringrdc. delen viy ii Tnede dat on Kt moedari 
!!K^ci«nn>w:dcr t-)) ofi) A Of) Sdi-jiJiariijf kt-ftyd van one 
ia hEEngiegBan 

Agnes Maria Anna 
Bob - VBn Campen. 

aind» 1962 w«<luw« van C. A, Bob Hant^ni.Rdjen 

4 sfcptcmbcr ISlfl Kandvoort, 

laetptcmbcrSOOS ElIjrKeiser-Bw 
■Jan Keizer 

Cor ÜDR 

Murgki^ Bos-dc GFJiafT 

Manürt Bos 

Kltinltirtdiintri tn 
flcht«rk l«inki ndpivn 

E.M.C. K«3Zër-B(jïi 

20*12 Cv Zandvoort 

"Onse ap^ifile dank gsM uit nftsr h^t v^ntorgend 

ptTtittnivi Ynn Zw^ccnirviTT IIuïs in de Duinen ' 

De -crfmatLeplecbiliufh&id heeft cp woeiiüdBE 

17 september plantsgevondtn. NoeanenengieklÊyan is, opzijnvakmitieverbJijf 
ir Spanje, sp 87- jarige leeftijd overleden Leen Jansen Amsterdam 
2 mei 1?21 Fuengirolo (Sp.) 
14 september 2003 'Hij was een bijiondene .../ 

Hil Janseji 
John en Trix 

HiHyen^rneld 

Annemtek, fïobert 

Rika Jansen 
Anna Jansen 

Öuinstnaat 10 
2042 HC Zandwoort 

Ve^r meer inf ermatie kunt u eontiüct 
opnejTien met Hilly Jcns&n 06-134Ï7671, BURGERLIJKE STAND 6 SEPTEMBER - 12 SEPTEMBER 2008 

Geboren: 

Jaylen Royce, zoon van: Penning, Roy en: Biesenbeek, Sharon. 

Julien Bodhi, zoon van: Ma nsvelder,Gu ido Jeroen en:Chung, 

Jacqueline Njoek May. 

Dinanth Michael Emiel.zoon van: Kalk, Laura. 

Sierra Leoniek,dochtervan:van den Broek, Daniël Robert en: 

Steegman, Aranka Natascha. 

SanderJonathan Paul,zoon van:van de Reep,Paulus Hubertus 

en:van der Ende,Johanna. 

Gehuwd: 

Bruijnzeel, Richard en:Wiebes, Ellen. 

Overleden: 

Schaft, Cornelis, oud 59 jaar 

Alders, Gertrudis Engelina Maria, oud 75 jaar. 

Meinders geb.Sleutjes, Petronella Antonia Maria, oud 73 jaar. WATERSTANDEN LaCoHne NIEUW La Colline Instituut 

vanaf september 

Boek nu een La Colline 

kennismakingsbehandeling 

voor maar € 55,- en ontvang op 

vertoon van deze advertentie 

een cellular vitalmask 

voor thuis tw.v. € 110,- cadeau! 

Geldig t/m 3 1 oktober 2008 iyómidm.t^ Zeestraat 56 - 2042 LC Zandvoort - Tel. 06-43049362 

www.boudoir-Dersonalstvlina.nl KERKDIENSTEN ZONDAG 21 SEPTEMBER 

Protestantse gem. Zandvoort, 

Kerkplein 

www.kerkzandvoort.nl 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St.Agatha, 

Grote Krocht 

www.aap-parochie.nl 

10.30 uur pastor Pastor D. Duijves 

RK Parocliie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan g, 
Sparrenlaan g, Aerdenhout 
10.30 uurDhnB. Blans BEAC hXc C L U TIEN 

Ceniet er van 

zolang het nog kan! 

28 september Is onze laatste dag! 

Voor reserveringen: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl K'estaw^ant aan kiet staand 

Club Nautique 

Tei. 02S - S71 S7 07 SEPTEMBER HOOG LAAG 

Do 18 - 01.40 

Vr 19 - 02.04 

Za 20 - 02.43 

Zo 21 - 03.24 

Ma 22 - 04.05 

Dl 23 - 05.16 

Wo 24 - 06.54 Hoog Laag 06.06 
0642 
07.26 
08.09 
09.06 
10.36 
12.06 03.43 
14.30 
15.17 
15.55 
16.57 
17.44 
19.26 Hoog 
R 

18.25 
19.02 
19.45 
20.30 
21.26 
23.05 Do 25 00.34 08.50 13.14 20.45 Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort 

"^ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~ 

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar 

023 -7515 666 

Evert H. Schweitzer 

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart COLOFON Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 
huis-aan-huis bezorgd in iieel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023- 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -1700 uur 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06-4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. o5 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale REDACTiE:Joopvan Nes 

Tel. 06-1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort 

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Die men 

Verspreiding: ZVO Verspreiders 

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl 

UncEVER: Zandvoort Press B.V. 

Oplage: 9.250 exemplaren 

www.zandvoortsecourant.nl 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever Eerste tekenen AiGP-etalages 

Wie goed om zich heenl<ijl<t ziet hier en daar tel<enen van 
activiteit in verband met de etalagewedstrijd die de On- 
dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) en de Stichting één 
Zandvoort (SeZ) hebben uitgeschreven voor de Zandvoortse 
ondernemers. Het is de bedoeling om een etalage te maken 
die gerelateerd is aan de komende AiGP. ^^IGP ZANDVOORT, THE NETHERLANDS De beide organisaties wil- 
len graag dat de gasten zich 
tijdens het Ai weekend in 
Zandvoort prima kunnen ver- 
maken en dat Zandvoort laat 
zien dat de AiGP hier echt 
thuis hoort. Het is nog maar 
kort dag voordat de mooiste 
AiGP-etalage bekend wordt gemaakt. SeZ en OVZ hebben 
overigens twee categorieën 
in het leven geroepen. Er zijn 
prijzen voor de horeca en voor 
de andere ondernemers. Dus 
ondernemers van Zandvoort: 
laat u zich inspireren door de 
komende grote race en maak 
de mooiste etalage! Reünie Karel Doormanschool 
Klas Willem Nijland 1960-1964 

Enige tijd geleden heeft in deze krant een foto gestaan van 
de klas van 'meester Willem Nijland'. Naar aanleidingvan de 
plaatsing van deze foto wordt er een reünie georganiseerd 
op zaterdag 27 september in Zandvoort. Het was de bedoeling dat 
ookdeoude meesternaarde 
reünie zou komen, hij wilde 
dat ook graag, maar helaas 
is hij in juli overleden. Zijn 
vrouw Fem zal wel aanwezig 
zijn. De organisatoren heb- 
ben na een speurtocht 17 
oud-klasgenoten gevonden, 
verspreid over Nederland. 

Zeven mensen van de lijst 
met klasgenoten zijn nog 
niet gevonden. Met dit be- 
richtje hopen Marjolein Leen en Margot Lantinga aan de 
adressen van die personen 
te komen. Het gaat om: Dik 
Drommel, Hedy Schmidt, 
Johan Pellerin, Joop Wolff, 
Piet Brouwer, Willy Weberen 
Willie Schaasbergen. 

Ziet u uw eigen naam in dit 
rijtje staan of weet u waar 
iemand van dit lijstje woont? 
Vertel hem of haar dan overde 
reünie of geef het adres door 
via margotlantinga@hetnet. 
nl ofm.leen@orange.nl. CARTOON Hans van Pelt 'N VOORBODE? 
Zandvoortse Courant «NUMMER 38 «18 SEPTEMBER 2008 Verzoek college om elders te parkeren 

De onlangs geplaatste borden rondom het Zwarte Veld, met 'parkeren alleen voor bewo- 
ners' moeten gezien worden als een verzoek van het college aan parkeerders van buiten de 
buurt om hun auto elders in Zandvoort te parkeren. De bewoners krijgen dus geen vignet- 
ten en er zal niet op gehandhaafd worden. Dit is één van de eerste 
tastbare maatregelen 
die het college heeft ge- 
nomen om te proberen 
om parkeerdruk in die 
buurt te verlagen. Het 
college was tijdens de 
laatste gemeenteraads- 
vergadering verzocht 
snel werk te maken van 
het verlagen van de druk 
op de Koniginnebuurt. 
Vooral op woensdag, als 
de weekmarkt voorlopig 
op het Zwarte Veld zal ko- 
men te staan, is de druk extra parkeren omgegaan moeten 
groot en zal er creatief met worden. Het college roept 
de Zandvoorters en hun 
gasten dus op om de 
buurtvoorwat parkeren 
betreft dan te ontzien. 

Gevolg is wel dat an- 
dere buurten nu met 
een overlast komen te 
zitten. Misschien be- 
staat de mogelijkheid 
dat ook de rondom het 
centrum gelegen straten 
als Haarlemmerstraat, 
Brederodestraat, Gerke- 
straat. Wilhelminastraat 

en omgeving eveneens zo een 

bordje krijgen. Gemeente wil mantelzorgers leren kennen 

Samen met mantelzorgorganisatie Tandem organiseert de gemeente Zandvoort op 6 ok- 
tober aanstaande een informatieavond over de mantelzorg. De gemeente wil graag alle 
mensen in haar gemeente die vrijwillig zorgen voor zieke medemensen, of dit nu familie 
is of niet, leren kennen om haar waardering te laten blijken en om te weten te komen aan 
welke vorm van ondersteuning er voor dit vaak zware werk behoefte is. 

Steeds meer mensen zorgen meer gegevens over de mo- De gemeente wil haar man- 
voor een naaste. Dat kan bij- gelijkheden van ondersteu- telzorgers beter in beeld 
voorbeeld een gehandicapte ning. Zo is het mogelijk om krijgen om meer onder- 
dochter, een dementerende € 250 als waardering voor steuning te kunnen bie- 
vader of bijvoorbeeld een uw werkte krijgen. De infor- den. Woont u in Zandvoort 
ernstig zieke buurvrouw matieavond is in Pluspunt en zorgt u langdurig en 
of vriend dan wel vriendin Noord op maandagavond intensief voor een hulp- 
zijn. Deze zorg wordt man- 6 oktober tussen 19.00 uur behoevende, wie dan ook, 
telzorg genoemd. U doet en 21.00 uur. Dan is er ook meldt u zich dan aan via 
dit uit liefde of persoonlijke nogeen'Verwendagvoorde het antwoordformulier dat 
betrokkenheid maar soms mantelzorgers'. Op die dag, u onlangs in uw brievenbus 
kunt u een steuntje in de maandag 10 novemberaan- hebt gekregen. Op dat for- 
rug gebruiken. Tandem, een staande, worden de mantel- muiier kunt u ook aangeven 
organisatie voor mantelzor- zorgers doorTandem,even- of u een uitnodiging wil 
gers, biedt u dit steuntje. Op eens in Pluspunt Noord, in ontvangen voor de (gratis) 
de informatieavond krijgt u het zonnetje gezet. verwendag. 

Gezien in het Zandvoortse straatbeeld 

De laatste tijd worden regelmatig parkeercontroleurs gesignaleerd met een medewerker 
van een bewakingsbureau aan hun zijde. Zoals dat gaat in een dorp, ging al snel het ver- 
haal dat één van de Zandvoortse controleurs in elkaar geslagen zou zijn. 

"Niets is minder waar", al- een tweetal medewerkers fectiefi" Hij doelt dan op 
dus gemeentelijk woord- van een bewakingsfirma het feit dat de gemeente- 
voerder Ton van Heemst, tijdelijk ingehuurd. Wij lijke controleurs plotseling 
"slechts omdat de dienst willen namelijk niet dat veel minder last ondervin- 
controle tijdelijk onder- onze controleurs alleen op den bij het uitvoeren van 
bezet is, hebben wij op de pad gaan, altijd met twee hun werk. Want zeg nou 
arbeidsmarkt gezocht naar personen dus. Deze tijde- zelf, een potige 'collega' 
tijdelijke controleurs. Die lijke medewerkers mogen van een bonnenuitschrij- 
waren echter nietvoorhan- geen bekeuring uitschrij- vende controleur impo- 
den en daarom hebben wij ven maar werken wel ef- neertwell COLUMN Volgens mij... 

is Zandvoort in het bezit 
van schitterende fietspaden. 
Tot die ontdekking komen 
steeds meer mensen. Want 
niets is zo heerlijk om rustig 
en ontspannen overfietspa- 
den naarZandvoortte rijden. 
Nou ja, ontspannen? Grote 
groepen recreatieve wielren- 
ners sjezen op hun racefiets 
al roepend en schreeuwend 
"hé, opzij" voorbij. Ook de 
stoep van de boulevard 
wordt benut voor één groot 
fietsfestijn en de voetgan- 
ger moet goed opletten om 
niet door bromfietsen en 
scooters omver gereden te 
worden. Ooit zijn er plannen 
gemaakt voor een fietspad 
langs de boulevard. Maar 
zeg nooit 'ooit' in Zandvoort 
want dan weet je zeker dat 
het er niet komt. 

Uit onderzoek is gebleken 
datvoornamelijk in Zandvoort 
defietsstructuurte kortschiet. 
Dat is nog aardig uitgedrukt 
want nog steeds moetdefiet- 
sersomsflinkomrijden omdat 
logische verbindingen ontbre- 
ken en het fietspad bijvoor- 
beeldopeen parkeerterreintje 
eindigt. Ook de terugweg is 
een vermoeiende puzzeltocht. 
Want hoe kom je nu weer op 
het fietspad (de oude tram- 
baan) wat achter Huis in de 
Duinen ligt? Gewoon door 
over het fietspad of de stoep 
van de Haarlemmerstraat/ 
Zandvoortselaan tegen de 
draad in te rijden om vervol- 
gens tot de ontdekking te 
komen dat men verdwaald 
is. Want waar staat een ver- 
wijsbordje hoe je wel moet 
rijden? 

Nee, echte vooruitgang 
is er nog niet in het fietsen- 
plan van Zandvoort. Zelfs 
de landelijke week van de 
vooruitgang van 16 t/m 22 
september zal daar geen 
verandering in brengen. Een 
positieve opmerking is wel 
op z'n plaats. In het cen- 
trum zijn extra fietsenrek- 
ken geplaatst. Dat is ^ 
tenminste één stap E 
vooruit nu nogdean- J; 
dere stap. Misschien 
volgend jaar? OJ ^ i; ^ i H i i 
heeft het gehele weekend 
19 & 20 September 

icnnnETjESUJEEKEnD 

Ieder kannetje 
voor maar € 10 

Zaterdag 27 September 

DJ uu 

Haltestraat 20 - Zandvoort 

023-5720461 

www.chin-chin.nl 
^ Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52 j EVENEMENTEN AGENDA Groot alarin Zandvoortse Courant «NUMMER 38 «18 SEPTEMBER 2008 19 
20-21 

21 ^ ^ , Week 38 «2008 

September 

Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht 

USA weekend - Amerikaans BBO feest 
bij Wanderen Karin (strandpaviljoen 8) Classic Concerts - Laureaten Prinses Christina 
Concours. Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 

27 stads- en Dorpsomroepersconcours -Kerkplein 

28 Zilveren Kruis Achmealoop - Halve 

Marathon Duinpieperpad en Visserspad 

28 Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum 

Oktober 

3-5 AiGP- Circuit 

3-5 AiGP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein 
12 Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht 
12 Langlauf Estafette - Strandpaviljoen 13/14/15 
18+19 Finaleraces - Autoraces, circuit 
yyy zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend! Gemeenschapshuis ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST, 

VERGADERING, 

CLUB OF PARTIJ 

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ! 

Ab v.d. Moolen 

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17 
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 VRIJDAG 19 SEPTEMBER '08 

,t^">^ LIVE MUZIEK 

^ ^^^ Donderdag karaoke 

Aanvang 22.00 uur 

Zaterdag 27 september 70/80 PARTY 

V.a zondag 12/10/08 GROTE TALENTENJACHT 
info 06-81239679 

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort 
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl 
|4lliilACAI]ll& 

■ J. ^ 1 A L Ik A- K S Geen zin om te kokkerellen? 
Gewoon Harocamo even bellen! 

Wij bezorgen o.a.: 
visgerechten - 
vleesgerechten 
zoals spare ribs - saté! 

Of voor de kleine trek: 
allerlei vers belegde broodjes! Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort 

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur 

*Vanaf heden maandags gesloten Bel: 5712102 

kijk voor meer info: 

www.harocamo.nl 
OOMSTEE Café Oomstee 

Vrijdag 19 sept., aanvang 21.00 uur: 

Shai Shahar 

Zanger/ Crooner & 
A Entertainer (USA) met Band! 

Vrijdag 26 sept: 

Papa Luigi e Amici 

met o.a. Louis Schuurman op viool 

en Ebe de Jong op gitaar. 

Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda! Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl f 
DDRSMAN 

ASSURANTIËN Uitvaartverzekering 

Snel en eenvoudig te regelen 
D0RSMAN.nl of 023-5714534 POLITIEBERICHTEN Vier verdachten aangehouden na bedreiging 

Bewoners van een huis in Zandvoort belden maandagavond 15 september de politie nadat 
ze thuis waren bedreigd meteen vu urwa pen. De verdachten waren weggereden in een rode 
auto. Agenten zijn op zoek gegaan naar de auto en zagen die even later rijden. In Overveen is 
de auto aan de kant gezet en zijn de vier inzittenden aangehouden. Hierbij hebbende betrok- 
ken politiemensen hun vuurwapen ter hand genomen. De vier verdachten, twee Haarlemmers 
vani9en23jaar, een 22-jarige H il legom meren een 18-jarige Zandvoortse, bleken niet in het 
bezit va neen vu urwa pen. Ze zijn meegenomen naar het bureau en daar ingesloten. De politie 
stelt een onderzoek in naarde bedreiging en de rolvan de verdachten hierin. 

Fietser gewond na val 

Een 49-jarige Haarlemmer is afgelopen zondagmiddag gewond geraakt bij een val met 
zijn racefiets. De man fietste rond 14.15 uur over de spoorwegovergang bij de Sophiaweg. 
Zijn voorwiel kwam tussen twee betonplaten waardoor hij over zijn stuur vloog en ten val 
kwam. Hij heeft hierbij gezichtsletsel, gekneusde ribben en schaafwonden opgelopen. De 
Haarlemmer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. 

Man aangehouden na aanrijding 

In de nacht van 13 september meldde een oplettende getuige dat een automobilist op de 
Keesomstraat tegen een lantaarnpaal was gereden en daarna een geparkeerde auto had 
aangereden. Toen de getuige de automobilist aansprak, werd hij zeer agressief en begon 
hem te bedreigen. Vervolgens liep hij weg. Even later kon de politie de automobilist, een 
28-jarige Zandvoorter, in zijn woning aanhouden. De man bleek onder invloed van alcohol. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Diverse reddingsdiensten hebben afgelopen zondag een 
gezamenlijke reddingsoperatie uitgevoerd. Nadat de 
Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) een melding 'man 
overboord' kreeg, werd direct groot alarm geslagen en 
onder andere ook de KNRM ingeschakeld. 
Voor de kust van Noordwijk, 
ca. 18 mijl in zee, ligt sinds 
kort een booreiland. Zes 
zeilers van de watersport- 
vereniging besloten afgelo- 
pen zondag het booreiland 
te ronden om daarna naar 
Zandvoort terug te varen. 
Het weer aan de kust met 
een oostenwindje was goed 
maar verder op zee bleek de 
wind veel sterker te zijn en 
waren er zeer hoge golven. 
Ongeveerioo meterten zui- 
denvan het booreiland sloeg Helaas was het college niet 
aanwezig om mee te doen 
met dit waterballet. Na het 
spetterfestijn stond de deur 
van het museum uitnodi- 
gend open om Kunstkracht 
12 te aanschouwen. 

Verscheidenheid aan kunst 

Het spetterde niet alleen 
buiten maar ook binnen ging 
het vuurwerk door. Vooral de 
diversiteit aan kunst is zeer 
verrassend met herkenbare 
Zandvoortse plekjes en perso- 
nen, vissculpturen van gejut 
hout, fel gekleurd e schild er ij- 
en maarookdromerigewerk- 
jes,dierfigurenvan keramiek, 
sieraden uit glas en grote en 
kleine beeldhouwwerken. 

Op een wand was de tekst 
van de uitnodiging aange- 
bracht: 'Het zijn beeldende 
kunstenaars die nieuwe we- 
relden scheppen. Werelden een boot om meteen 5 jarige 
jongen aan boord. Een zeiler 
die het zag gebeuren maar 
door de hoge golven geen 
hulp kon bieden, waarschuw- 
de per mobiele telefoon de 
alarmdienst. De Zandvoortse 
Reddingsbrigade kreeg de 
melding 'man over boord' 
binnen en lanceerde direct 
reddingsboten waaronder 
die van de KNRM Zandvoort 
en Noordwijk. Gelukkig dreef 
de omgeslagen boot langs 
het boorplatform en werd de jongen, die licht onder- 
koeld was, aan boord van de 
Reddingsbrigade genomen 
en naar de post terug ge- 
bracht. 

Tijdens de zeiltocht sloeg 
nog een zeiler overboord, 
via zijn telefoon kon hij de 
achterblijvers op het strand 
alarmeren. De opvarende 
van de catamaran kon zijn 
maatje vanwege de onstui- 
mige zee niet meer oppik- 
ken en besloot een vuurpijl 
af te steken. Een andere 
zeilerzag hetsignaal en pikte 
de in zee drijvende man op. 
Ondertussen werd de cata- 
maran uit de groep vermist 
die op eigen kracht terug zou 
varen. Een grootscheepse 
zoekactie met meerdere red- 
dingsboten en een helikopter 
werd op touw gezet. Na bij- 
na twee uur zoeken werd de 
catamaran gevonden. Deze 
bleek omgeslagen te zijn en 
een uuropz'n kopged reven te 
hebben. Pas na een uur kreeg 
de zeiler de catamaran weer 
rechtop. Uiteindelijk bereik- 
ten alle zeilers veilig de kant 
en maken het, na een hache- 
lijk avontuur, weer goed. 
van emotie, realisme en il- 
lusie, werelden van eenvoud 
en van excentriek. Beeldende 
kunst nodigt uit tot onder- 
zoeken geeft een verfrissend 
nieuwe kijk op de realiteit van 
alle dag'. De tekst geeft heel 
goed de gevoelens weer die 
de leden van BKZandvoort in 
hun werk hebben verwoord. 
De aanwezige kunstwerken 
nodigen de bezoeker uit voor 
een verfrissend nieuwe kijk. 

Een enkel bezoekje is niet 
genoeg om de explosieve 'Kunstkracht 12' te bekijken 
en wie weet vindt u eindelijk 
hét kunstwerk waar u zo lang 
naar op zoek bent. Een rode 
stip is snel gezet! Schroom 
niet, kom gerust langs om in 
alle rust de vele juweeltjes 
te bewonderen. De tentoon- 
stelling is tot en met 19 okto- 
ber 2008 in het Zandvoorts 
Museum, Swaluëstraat 1. 
Het museum is van woens- 
dagt/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. Voor meer 
informatie:www.zandvoorts- 
museum.nl. Met OOG en OOR 

BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752) 


Extra service Stop van de fles 

Ook deze website \n\n\n. 
vriendenvanpigge.nl vraagt 
extra aandacht. Op de site 
staat het verhaal over de re- 
cente ontwikkelingen van de 
bekende drogisterij Van der 
Pigge in Haarlem. In het kort 
komt het er op neer dat het 
personeel, familie en vrien- 
den zich verzetten tegen 
de dreigende kapitale fout 
waarbij traditie, nostalgie 
en cultureel erfgoed dreigt 
te verdwijnen onderde druk 
van geldzucht en winstbejag. 
Net als de grootvader van 
MennoenJanWillemvanOs 
dat deed in zijn strijd tegen 
Er waren op woensdag- de V&D (1928), wil men door 
avond 10 september in een halsstarrig verzet deze 
totaal 7 personen die de unieke zaakalsfamiliebedrijf 
film Mamma Mia wilden behouden voor Haarlem. Op 
bekijken. Na aankoop van de site kunt u zich (geheel 
het bioscoopkaartje was gratis)aanmelden alsvriend 
er nog gelegenheid om in van Pigge. Al 11518 vrienden 
de foyer een kopje koffie te hebben zich aangemeld 
drinken. Plotseling kwam maar er kunnen nog veel 
de kassamedewerkster meer bij. 
naar boven met de mede- 
deling dat er een fout was Website 
gemaakt. De film Mamma 
Mia draaide niet meer op 
de woensdagavond omdat 
filmclub Simon van Collem 
met zijn nieuwe seizoen 
was gestart. De teleurstel- 
ling bij de aanwezigen was 
groot en niemand had zin 
om op het voorstel 'een te- 
goed bon of geld retour' in 
te gaan. Omdat defilm club 
film al bijna afgelopen was, 
kwam de medewerkster op Tegenwoordig kan men niet 
het idee om aan de opera- meerzondereen eigen web- 
teurte vragen of hij defilm site. Ook folklorevereniging 
Mamma Mia alsnog wilde De Wurf die veelal stilstaat 
draaien. Die film lag toch bijdefolklorevan Zandvoort, 
al klaar dus was het geen gaat mee met z'n tijd en 
probleem. Na een con- heeft een mooi verzorgde 
sumptievan het huis heeft website. Klik op www.de- 
iedereen toch nog kunnen wurf nl en onder het gezang 
genieten van een te gekke van het lied'Zandvoort ik wil 
film! Namens de verraste je wel bekennen' is er veel in- 
bezoekers: bedankt mede- formatie te vinden over de 
werkers voor deze service! folklorevereniging en zijn er 
In welke bioscoop lukt je leuke foto's te bewonderen, 
dit? Volgens mij alleen in De site is beslist een aanra- 
Zandvoort. der. 
Vallen en weer op 
staan 

Leren hoe je moet vallen 
is een hele kunst, vooral 
als je al wat ouder bent. 
Maar een mens is nooit 
te oud om te leren, toch? 
Daarom biedt Pluspunt, 
in samenwerking met 
de gemeente Zandvoort, 
een cursus valpreventie 
voor ouderen met voor- 
lichting en nuttige tips. 
De cursus bestaat uit 3 
lesbijeenkomsten en 10 
oefenbijeenkomsten en 
gaat van start op dins- 
dag 23 september aan- 
staande. De bijeenkom- 
sten zullen wekelijks om 
15.00 uur plaatsvinden in 
het Gemeenschapshuis. 
Voor meer informatie of 
voor inschrijving kunt 
u bellen met Pluspunt 
Centrum, tel. 5717373. 

Met paard en wagen 
door het duin 

Beleefde duinen vanuit 
een open wagen, getrok- 
ken door 
een koppel 
prachtige 
paarden. 
Komende 
zaterdag, 
20 sep- 
tember, 
vertrekt er 
drie keer 
een paard 
en wagen 
vanaf het Koevlak, ingang 
Overveen. De boswachter 
is de gids op deze ca. ander- 
half uur durende tour. De 
eerste groep vertrekt om 
lo.oo uur, de tweede om 
12. 00 uur en de derde om 
15.00 uur. Deze activiteit 
is ook geschikt voor men- 
sen die niet goed ter been 
zijn. Per rit is er, naast 12 
zitplaasten, ook 1 rolstoel- 
plaats. Deelnamekosten be- 
dragen € 8,50 per persoon, 
kinderen onder de twee 
jaar mogen gratis mee. ^ 
Vrijehuizenmarkt jneeriAiKKr uüvhuij:! 
Een huis kopen of verkopen? 
Bel Nick ten Broeke 
-*^ö 
1 Zandvi Gezellige 3-kamer (hoek)bovenwoning met 2 balkons en uitzicht over de 
lommerrijke Kostverlorenstraat! 

Gesitueerd op steenworp afstand van de duinen en het centrum; 
Privé entree, hal, L-vormige woonkamer met open haard en openslaande deuren naar bal- 
kon, eenvoudige keuken met authentieke granito vloer, eenvoudige doch nette badkamer 
voorzien van doucheruimte en toilet, royale slaapkamer met schouw, kleinere slaapkamer 
met wastafelmeubel en toegangsdeur naar 2' balkon; 

Het balkon aan de voorzijde is op het 
zuiden gelegen, het 2'- balkon is ge- 
legen aan de westzijde; 
Eigen stenen schuur aan westzijde 
van de woning bereikbaar via een 
buitenom; 
Woonoppervlakte: ca. 55 m^ inhoud 
k!k^ Martinus Nijhoffstraat 79 Zandvoort 

Goed onderhouden eengezinswoning met o.a. moderne keuken, moderne 
badkamer, 4 (optie 5) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin! 

Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke "Dichters- en Letterkundigenbuurt"; 
Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje; 

g. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar 
en zicht op de tuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.; 
? verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 
2' toilet; 

2' verdieping: 1 (optie 2) ruime slaapkamer (thans kantoorruimte), kast met 
aansluiting was/droogmachine; 

Voortuin op zuidoosten en achtertuin (ca. 60 m^, 1 1 mtr diep) op noordwesten 
met achterom en stenen schuur; 
Woonoppervlakte ca. 120 m^, perceel 127 m^, inhoud ca. 310 m^ Vraagprijs: € 379.500,- k.k. Kostverlorenstraat 87 Zandvoort 

Een vrijstaand en charmant woonhuis (bj 1918) genaamd 
"Klein Kijkduin" met garage en oprit I 

Gelegen aan de rand van het "Groene Hart" (hoek Sophiaweg en Kostverloren- 
straat); 

. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met erker met opensl. deuren 
naar tuin en open haard, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., luxe 
badkamer met o.a. ligbad, doucheruimte, wastafelmeubel en 2' toilet, sauna, 
royale slaapkamer; 

? verdieping: multifunctionele ruimte (thans werkruimte) opgesplitst in 2 kamers. 
Gezellige en besloten tuin op het zuiden en oosten met 2 terrassen en een 
stenen berging; 

Dit bijzondere woonhuis verkeert in een uitstekende staat van onderhoud! 
Woonoppervlakte ca. 1 10 m^, perceel 287 m^, inhoud ca. 250 m^ 

Vraagprijs: € 349.000,- k.k. Haltestraat 23 b en 23 c Zandv • Twee fraai gelegen en luxe afgewerkte 3-kamer hoekappartementen (bj 1910) 
midden in het Zandvoortse dorpscentrum! 

• Gesitueerd op de 1' en 2' verdieping boven pizzeria "La Rondine" met gezellig uitzicht over 
de Haltestraat; 

• Beide appartementen zijn luxueus afgewerkt, verkeren in uitstekende staat en zijn derhalve 

zo te betrekken; 

Indeling appartementen: royale living 
met div ramen rondom, laminaat 
parket, gestuukte wanden, half open 
keuken in hoekopstelling vzv div in- 
bouwapp., 2 slaapkamers, badkamer 
met bad/douche, wastafelmeubel en 
toilet; 

Haltestraat 23 b : woonoppervlakte: 
ca. 75 m', inhoud ca. 225 m'; 
Haltestraat 23 c: woonoppervlakte: ca. 
67 m^, inhoud ca. 165 m^ 

Vraagprijs 23 b: € 219.000,- k.k. 
Vraagprijs 23 c: € 198.000,- k.k. 

Een vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf, 
gerenoveerd in een moderne stijl! 

Rustig gelegen in de geliefde en rustige "Parkbuurt"; 

Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met aa. erker, schouw en hoge raampartijen, 

nette open keuken; 

1 e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/droogruimte, 2e 

toilet, riant balkon; 

Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div 

inbouwapp., slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine, bidet, wandcloset en 

wastafelmeubel; 

Gezellige voortuin op het zuidwesten 
en een besloten achtertuin (ca. 50 m') 
op het noordoosten; 
Dit is stijlvol wonen in een bijzonder 
fraai woonhuis op een geliefde lokatie! 
Woonoppervlakte ca. 140 m^, perceel 
158 m^ inhoud ca, 360 m'. 

Vraagprijs: 

€ 549.000,- k.k. 


Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij: 

• De leukste courtage van Nederland*; 

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds; 

• Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening; 

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
aankoop, verhuur en beheer; 

• No cure, no pay; 

• Gratis waardebepaling van uw woning; 

• Gratis hypotheekadvies; 

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak! 

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl! 

* Vraag naar de voorwaarden BEL 023 - 5 731 999 
Nick ten Broeke 

Emmaweg 21 

2042 NT ZANDVOORT F.: 023 - 5 732 007 

M.i 0655 -13 03 65 

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl www.vrijehuizenmarkt.nl Aanbod Vrijehuizenmarkt 
ooic op Funda! MtP VAM Pt Wggif 
wXXO is een lieve 
Jacl< Russel reu van 
io jaar. l-lij is dier van 
de weel<, omdat we 
afgelopen week zijn 
broertje Winston heb- 
ben geplaatst! Nu 
zoekt Otto nog een 
fijn nieuw onderko- 
men. Hij is sociaal met andere honden en vindt teefjes 
bere interessant. Bij ons in de opvang heeft hij vrienden 
gemaakt met Nose, onze buil terriër teef. Ze spelen nog 
heel wat af, hier op het veld. En dat terwijl ze redelijk op 
leeftijd zijn. Gelukkig hebben ze nog lol genoeg! 

Otto kan niet zo goed met katten overweg, dat ziet hij 
meer als jaagobject. Dus hard er achteraan rennen vindt 
hij erg leuk. Hij kon altijd wel goed alleen zijn, maar toen 
was hij natuurlijk altijd samen met zijn broertje. Verder is 
Otto een erg aanhankelijk lieve knuffelhond! We zoeken 
voor hem een gezellig huis, kinderen geen probleem en 
misschien vindt hij het leuk om weer met een vriendje 
samen te wonen. 

Wie valt er op zijn schattige koppie en gaat lekker met 
hem aan de wandel? Kom kennis maken met Otto in ons 
nieuwe dierentehuis aan de keesomstraat 5. Open van 
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Tel. 5713888 of kijk ook voor heel veel andere leuke die- 
ren op www.dierentehuiskennemerland.nl Haringen proeven bij 
Jeu de boules Zandvoort 

Zaterdag hebben Patrick en Mandy Berg van De Zeemeer- 
min hun klanten weer laten kiezen welke haring de kraam 
het komende seizoen zal verkopen. Traditiegetrouw werd 
dat gedaan door de klanten een viertal haringen te laten 
proeven en ze te vragen de lekkerste eruit te halen. Plaats 
van handeling was het terrein van Jeu de boules Zandvoort. 
Circa 150 klanten, met de be- 
kende haringstrippenkaart,en 
genodigden waren gekomen 
om de haring te proeven. De 
leverancier van Berg had een 
viertal partijen aangeleverd 
die allemaal kritisch werden 
beoordeeld. Wat dan opvalt is 
daterweldegelijkverschilvan 
smaak is tussen diverse partij- 
en. De een is wat hartig maar 
mooi stevig van structuurter- 
wijl de andere smaakvol is en 
wat zachter. De combinatie 
was er ook. Een schitterende 
haring, mooi van kleur, stevig 
van structuuren metdejuiste zilte smaak die de Hollandse 
Nieuwe zo bekend maakt over 
de hele wereld. 

Nadat de stembiljetten 
daags na het feest waren 
geteld bleek dat de haring 
die zaterdag bekend stond 
onder haring 'A' door de 
meeste klanten op de eerste 
plaats werd gezet. Deze ha- 
ring zal De Zeemeermin het 
komende seizoen gaan ver- 
kopen. Nummer twee werd 
haring 'C', de derde piekwas 
voor haring 'D' en de laatste 
plaats was voor haring'B'. paardHiaen met plezier! 
i NANEOI! RIJCIÜ' lir 

Voor infomwilte fr routf; www.Frunïgerucfcflrt.ol m V.Q1A OP £ONDA1^ £1 HnrilHHR VAN 
1^00 UUR TOT 1Ë.K! JUR 

NAAR MAMïcs Rticmai tft JCANDVQoirr 

FNRS I EN GENIET VAH DIVEHiE [>EM(>HSTRATIEï PI FMEi }TAAT VOÜR PLLf lEltlG Lhl VEUMTMOCltD PXARIlCIrDE.N. 
A T^.-*^>J^-^^^WT- Beeldende Kunstenaars Zandvoort 

presenteren: 

"Kunstkracht 12" 

11 en 12 oktober 2008 staat Zandvoort bol van kunst en 
cultuur. Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur bruist Zandvoort met 
o.a. de Open atelier route, straattheater, kunst op straat en 
op het strand, een prachtig concert op zondagavond in de 
kerk op het kerkplein, expositie in het Gasthuishofje en 
het Zandvoorts Museum. 

Voor het exacte programma en plattegrond kunt u 
een gratis programmaboek halen bij o.a. het Zandvoorts 
Museum, de balie van het Raadhuis, de Bruna op 
de Grote Krocht, de bibliotheek, Hotel Hoogland en 
diverse winkeliers. 

Ook op de website is het programma te lezen. 
www.bkzandvoort.nl/kunstkracht12 Zandvoortse Courant 'NUMMER 38 '18 SEPTEMBER 2008 

Wereld Alzheimer Dag 

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft zondag 
21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. De 
belangrijkste en meest bekende vorm van dementie is 
de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden daar ruim 
250.000 mensen aan. Op Wereld Alzheimer Dag 
is voor de regio Zuid-Kenne- 
merland een bijeenkomst in 
de Doopsgezinde kerkaan de 
Frankestraat 24 in Haarlem. 
Hier ontvangt de regionale 
afdeling van Alzheimer 
Nederland vanaf 14.30 uur 
mensen met dementie, part- 
ners, familieleden en andere 
belangstellenden. 

Er kan van gedachten wor- 
den gewisseld en vragen ge- 
steld aan de bestuursleden 
die allen ervaring hebben 
op het gebied van demen- 
tie. Om 15.30 uur is er een bezichtiging van de histo- 
rische kerk waarbij zeven 
spelers de geschiedenis van 
Haarlem tot leven laten ko- 
men in eentheatrale rondlei- 
ding. Het stuk is geschreven 
door Marijke Kots. De bijeen- 
komst wordt afgesloten met 
medewerking van Salontrio 
Amoroso. 

Bezoek en deelname aan de 
rondleiding zijn gratis, aan- 
melden kan tot 20 septem- 
ber bij het secretariaat van 
Alzheimer Nederland, afde- 
ling Zuid-Kennemerland: 
tel. 524 1713. Taizé dienst Vrijdagavond 19 septembervindt er weer een oecumenische 
Taizé dienst plaats in de Protestantse Kerk. Het thema van 
deze dienst is 'Wat zoeken jullie?'. 

De werkgroep Taizé van de zelfgemaakte teksten en 

Lokale Raad van Kerken heeft gebeden voor. Het inzin- 

gebrainstormdovereentekst gen begint om 19.00 uur. 

uit het bijbelboek Johannes De dienst, meerstemmige 

en nagedacht over het woord zang, stilte en gebed, begint 

'zoeken'. In de dienst lezen om 19.30 uur Na afloop is er 

ledenvan de werkgroep hun kofhe en thee. 
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de 
redactie het metde inhoud eens is. De redactie behoudt 
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 
en plaatsing van brieven te weigeren. De redactie ontving onderstaande reactie op de vorige weel< geplaatste 
ingezonden brief van Tom Hendrii<s over strandpaviljoen Venice Beach. 

Nat rappen of het g enadeschot geven. Zo komt de ingezonden brie f 
van Tom Hendri ks op mij oven ' Twee Ton in zee' noemt hij het. Voor 
een bedrijf dat, mits niet alle ellende oven de vorige eigenaresse 
gekomen is, bij een vrije verkoop minimaal € 600.000 had opge- 
bracht. Want meneen voor € 200.000 zijn in Zandvoort geen 

strandpaviljoen s te koop ! 

En aan de hand van de wet Bibop verhinderen van het gebruik van 
crimineel geld in het bedrijfsleven en dat de weduwe ooit een vergun- 
ning heeft gekregen, heeft de heer Hendriks dat geïnformeerd of 
suggere ert hij dat soms? Modder gooien noem ik dit. Ik zou mijn mond spoelen en de doden laten 
rusten. Want hij die zonder zonden is, moge de eerste steen werpen. 
Laa t ik maar stoppen. Durft u te g ooien mijnheer Hendriks? J. Barends 
Zandvoort_ lA Kerkstraat 34-36 2042 JG Zandvoort Tel. 023 - 57 1 2 466 ^^Q 


Kl 


^^R 


^^ 


W Alle monturen 50% korting 
Alle zonnebrillen 25% korting 

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli 
Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol fl Tl ... ■'^ • ^ .1 .^t »».15 fl. 
XJ22 ' Ui rVAAKÏZ ORLJLLSIRU M Z^'Os U VOORT 
Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. 
Telefoon (023) 571 32 78. 

www.uzn-nederland.nl Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem. 
Telefoon (023) 532 87 50. 

www. uitvaartcentrumhaarlem . nl ALTIJD DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN 

CENSE m 
van LINGEN 
Krant niet ontvange Bel vrijdagmiddag 

^ 06-1139 1478 ^ 

^of mail: info@zvo-verspreiders.nl Dr. J.G. Mezgerstraat 24 Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en 
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van 
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die 
het verdient. 

Indeling: 

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid. 

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken 

alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio. 

Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers. 

Ie verdieping: Overloop, 6 slaapkamers. 

2e verdieping: Ruime zolderverdieping. Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen 
Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren 
Woonopp.ca. 165m^, perceelopp.295m^ Vraagprijs € 549.000,- OPEN HUIS 

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 

11:00 -13:00 UUR 
Dorpsgenoten 

Karin Lassche door Erna Meijer In het voorjaar is in deze rubriel< Hannel<e Mei als strandpa- 
viljoenhoudster aan het woord geweest. Nu, aan het einde 
van het strandseizoen, willen wij graag nader kennisma- 
ken met Karin Lassche van paviljoen 'Wander & Karin'. 

Drie jaar geleden nam zij samen met Wander Halderman 
het bekende'TrefpuntAn nette' over. Vooral voor Karin (nog 
net 36) was dat een totaal nieuwe ervaring. "Ik ben geboren 
en getogen in Utrecht en heb inmiddels op diverse plekken 
gewoond. Mijn vader werkte destijds bij de Nederlandse 
Spoorwegen en als gezin mochten wij gratis reizen. Als klein 
kind kwam ik daardoor wel in Zandvoort, maar pas in 
2003 ben ik definitief hier met heel veel plezier 
komen wonen. Via een sollicitatie leerde ik 
namelijk in 2002 Wander kennen." 

Karin was onmiddellijk weg van ons 
dorp, want zoals zij het verwoordt: 
"Toen ik de leuke, kleine straatjes 
zagwas hetdirect: Zandvoort zag, 
kwam en overwon. Er wordt vaak 
gezegd dat het moeilijk is voor bui- 
tenstaanders om in Zandvoort ge- 
accepteerd te worden, maar daar 
had ik helemaal geen moeite mee. 
Ik had er al snel een warm gevoel 
over."ZowelWanderals Karin hadden 
in die tijd een kantoorfunctie, maargin 
gen op zoek na ar de vrijheid en een eigen 
inbreng in hetwerk. Wander, wel geboren en 
getogen in Zandvoort, had tijdens zijn studies 
altijd al op het strand gewerkt en dat, gecombineerd 
met de ervaring, capaciteit, kennis en wens samen met an- 
deren in een gastvrije en ongedwongen omgeving te ver- 
toeven, leidde dus in 2006 tot de aankoop en het ontstaan 
van Strandpaviljoen Wander & Karin. 

Karin: "Natuurlijk was het een sprong in het diepe, maar ook 
een heel bewuste keuze om hiervoorte gaan. Het is ook een 
ongeschreven regel op het strand, dat de vorige eigenaarde 
eerste keeraltijd helpt bij de opbouwvan het paviljoen. Iksta 
meestal in de keuken als koksmaatje van onze uitstekende 
chefkok Michiel van Asperen. Ons streven is de kwaliteitvan 
onze producten zo hoog mogelijkte houden tegen aantrek- 
kelijke prijzen. Veel van onze menu's zijn huisgemaakt en er 
wordt zoveel mogelijk met verse producten gewerkt, waar- 
door wij een eigen karakter aan onze gerechten kunnen ge- ven. Als startende ondernemer in een breed aanbod zoek 
je toch een bepaalde eigenheid. Wij serveren bijvoorbeeld 
geen koekje bij de koffie, maar zijn ondertussen bekend als 
de'soesjestent'. Ikkan heel veel van mijzelf kwijten daardoor 
een eigen sfeer creëren. Het is wel hard werken, maar de hulp 
van schoonmoederCiska, de vrijheid en het mooiste uitzicht 
van de wereld maken het helemaal goed." 

Alle tafels en stoelen in het paviljoen zijn afkomstig uit 
Indonesië en gemaakt van duurzaam teakhout. Vaste be- 
woners zijn ook de honden Luna en Ayka. De driejarige 
Golden Retriever Luna kwam deze zomer al uitgebreid in 
het nieuws door de 'kidnap' naar Duits land en her- 
der Ayka is begin juni uit het Zandvoortse 
asiel gehaald en heeft het uitermate 
naar zijn zin op het strand. "Hoewel 
het geen geweldig seizoen is ge- 
weest, hebben gelukkig vele 
vaste gasten ons toch weer 
gevonden. Wij hebben geen 
uitgesproken groepen, maar 
een melange van mensen, 
die hier heel ontspannen 
op ons muziekvrije terras 
genieten. Wij krijgen vaak 
een compliment over de 
vriendelijke bediening, want 
ook bij ons personeel staat een 
glim lach altijd voorop", aldus een 
gastvrouw die dit zelf volop in de 
praktijk brengt! 
^arin Lassche Het is een duidelijk waarnemende trend bij alle 
paviljoens, dat de verhuur van ligbedden nauwelijks meer 
lonend is, maardat men hetvooral moet hebben van feesten 
en partijen zoals trouwerijen, het jaarlijkse schaaktoernooi 
en sinds dit jaar ook weer de strandbridgedrive. Volgend 
jaar kan men weer terecht om een keuze te maken uit het 
fraaiefeestenboek van Wander & Karin, want nog een paar 
weken en dan is het strandseizoen 2008 (per 1 november) 
over en uit. 

De winter biedt je wel tijd voor jezelf maar ondertussen 
is Karin onlangs voor drie ochtenden in de week aan de 
slag gegaan als receptioniste bij de Waterlelieschool in de 
Cruquiushoeve. Zij ziet echter nu al met heel veel plezier 
uit naarvolgend jaar, want zij heeft haar hart echt verpand 
aan het strand! \ ''Sporten bevordert de sociale contacten ff f www.sportinzandvoort.nl 

Sipartraad Zandv««n Zandvoortse Courant «NUMMER 38 «18 SEPTEMBER 2008 Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht? 
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden! Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving 

Zeer stevige hogedrukblokkade 

Afgelopen zaterdagmiddag brak dan eindelijk de langver- 
wachte weersverbetering aan en scheurde de lucht open 
boven Zandvoort en Bentveld. De noordoostenwind viel 
in en duidelijk was dat we ineens een heel ander weer- 
regime in huis hadden. 

De afgelopen dagen kon en der aanvoelt. De welbekende 
ookde komende periode kan 'gevoelstemperatuur' doet 
de tamelijk verzadigde bo- dan weer opgeld, maar is 
dem eindelijkeens een keer op de keper beschouwd al- 
goed drogen, want neerslag leen bestemd voor een situ- 
van betekenis zit er in de atie waarin het vriest. Drie 
verste verte niet in en heel graden vorst bij een matige 
misschien houden we de oostenwind voelen dan bij- 
droge omstandigheden wel voorbeeld aan als ware het 
vast tot tenminste medio - minus twaalf graden bij 
of eind volgende week. windstilte. Het is al met al 

zeer bruikbaar weer om de 
Het mooi weer gevende achtertuin bijvoorbeeld eens 
hogedrukgebied boven een opknapbeurt te geven, 
Scandinavië (huisbarome- of een achtergestelde schil- 
fers bijna op 1030 millibar) derklus te klaren. Ook is het 
lijkt later deze week en in prima wandel - en fietsweer 
het weekeinde versterking natuurlijk, 
te krijgen van een nieuw 

hoog dat vanuit het zuid- De komende dagen zal de 
westen nadert. Mocht er luchtverontreiniging gelei- 
daadwerkelijk een leuke delijk gaan toenemen boven 
fusie tot stand komen tus- Nederland door de amper 
sen die twee hogedrukge- aflatende oostenwinden, 
bieden, gaat het prima sep- Dat is een consequentie in 
temberweer gewoon door dit land van een periode 
onder regie van deze stevige met stabiel weer inclusief 
hogedrukblokkadedie hele- aflandige winden, die niet 
maal tot aan China reikt! bepaald de allerschoonste 

lucht meenemen vanuit het 
Deze donderdagmiddag zijn achterland. Bovendien neemt 
er een aantal wolkenvelden dewindkracht nog wat af de 
(voornamelijk uitgesmeer- volgende etmalen, zodatvan 
de stapelwolken), maar de goede doorstroming niet echt 
zon speelttoch ook nog wel sprake meerzal zijn. Gelukkig 
een rol denkelijk. Die schijnt is het pas half september en 
weer iets uitbundiger dan heeft de zon overdag nog vol- 
op woensdagmiddag. Een doende kracht om de meeste 
ietwat frisse oostenwind verontreinigde lucht aan de 
zorgt ervoor dat de magere grond 'op te tillen'. 
17 graden -die in de scha- 
duw wordt gemeten- kou- weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer # 
^ Temperatuur Max 


17 


17 


17-18 


18-19 


Min 


8 


8 


8-9 


9 


Zon 


65% 


55% 


55% 


55% 


Neerslag 


10% 


10% 


10% 


10% 


Wind 


ONO 3 


NOORD 3 


NO. 3 


ONO. 3 IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Spectalist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij ü aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgons Politie' Keurmerk ^ilig Wonen 
Thai Paap 

StKan4p5viijoen 17 
Wilt u nog 
genieten van 
echt Tbais eten*' Wij zijn open 
tot en met 
zondag 28 september- 

Resei-vei-en gewenst! 
06-3004.7080 VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing 
van alle glassoorten 

vrijblijvende offerte! 
023 5720480/06 41374921 JDDST VAN DIEPEN 

meubelmakerij - timmerbedrijf 

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc. 
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds, 
kleine en grote verbouwingen 

vraag vrijblijvend offerte 

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort tel. 023-5737888 m. 

^rj Op 2; n mooist 
^met bloemen 5iuij Henk 

5 Blüert«*ict4aflWt I 
Halfcestraat 6^ Zandvoort lé-. öl>^7 ÜO ÉO ZANDKORRELS INVULBON 


Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel 
Particuliere 
zandkorrels €5,- 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke 

ZANDKORRELS €10,- (excimw) 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 


ii. 
T 


;», 


zakelijke Zandkorrel plaatsen. ^M 


Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afge 

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht i8 


\/en bil- 

-' SVPEIkcijferJeeste 

Tevens door u ir 

1 Uw fbedriifslnaa 


ken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

M TE VULLEN: 

m 
lnleveringvóórmaandagn.00 uur betekent plaatsing dezelfde weeK. "" > ■j' ' — 
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade Uw 7andvoortna 


s nr. 
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 


uis 


te in 


TOUC 
Tel 


sfoo 


1.... 

Website 750,- euro 

van creatief ontwerp tot online 
Nicole Post 

Emmaweg 1 2042 NT Zandvoort T 023 573 97 41 F 023 573 97 42 
M 06 523 940 54 I www.nicolepostdesign.nl E info@nicolepostdesign.nl ZANDKORRELS 

Behang- en Vanaf 8 sept. t/m 3 okt. 

schildersbedrijf heb ik weer de volgende 

Arnold aanbieding: complete 

Nijkamp gezichtsbehandeling 

Tel/Fax 571 31 72 (bestaande uit: reini- 

Mobiel 06-54264 259 ging, peeling, epileren, 

Vooral uw behang-, verwijderen oneffenheden, 

wit- en schilders- massage en masker) en 

werkzaamheden rug-schouder-nekmassage. 

Samen voor€ 55,-. 

Autobedrijf Natuurlijk zijn ook losse 

TradeArd. behandelingen te boeken. 

Lid BOVAG en NAP. Beautysalon Myrna, 

Max Planckstraat 44, 06-48318230 

tel. 5730519/ 

06-53498304 Jezus zegt: 

www.trade-ard.nl Kom bij Mij, als je ver- 

moeid en 'burnt out' bent, 

Klussenbedrijf Rico. en Ik zal je rust geven 

Vooral uw kleine klussen (matteusii:28). 

in en om het huis. Vertel Mij waar je zorgen 

Redelijke prijs. over hebt, Ik zal het voor 

Voor info: 06-1423 2051 je dragen, en je helpen. 

Bel ondersteunend gebed: 

Kabel-internet/adsl 023-5363804. 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Gezocht: 

Advies en aanleg hulp in de huishouding, 

(draadloos) netwerk. voor woensdagochtend. 

Ook avonden/weekend. 2x per maand. In bentveld. 

Rep-it, totaal service Tel. 5240297 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of Te huur: 

06-44696001. ; bedrijfsruimte. 96 m^ incl. 

Met garantie en KvK. 16 m^ kantoor, keuken- 

tje, toilet en CV instal- 

SHIATSU. latie.Tel. 06-54 634 923 

Deze ontspannende 

acupressuur massage Welke jonge dame 

kan helpen bij o. a. stress, v/a 18 jaar wil 

vermoeidheid, RSI, €125 per uur verdienen? 

pijn- en gewrichtsklachten. Tel. 5716998 

Tel. 023-5427858, 

www.shiatsis.nl Te koop aangeboden: 

home trainer Pro-line. 

Gevraagd: Zgan.€ 65. Tel. 5719880 

zelfstandig werkende hulp. 

Nederlandssprekend. Te koop: 

Om de 2 weken ronde uitschuifbare kersen 

2 uur voor € 25,-. eettafel -1- stoelen. € 50. 

Tel. 5719020 Tel. 06-28469600 0(DOO0<DO 

Nieuwe serie jazzconcerten in De Krocht 

Ook dit seizoen zal het Trio Johan Clement weer een achttal jazzconcerten in De Krocht verzorgen. Grote en wat minder 
grote jazzmuzikanten zullen weer te gast zijn tijdens de Jazz in De Krocht concertreeks. Grote namen als Rita Reys en 
Edwin Rutten komen naar Zandvoort maar ook aanstormend talent zal aandacht krijgen op het Zandvoortse podium. 

Buitengewoon vereerd zijn ze dat de concertenreeks op 
12 oktober geopend wordt door niemand minder dan Rita 
Reys. 'Al meer dan een halve eeuw onafgebroken en onbe- 
twist de grootste jazz zangeres van Nederland'volgens het 
juryrapport van de Edison 2006 toekenning voor haar hele 
oeuvre. Haarfantastische carrière in binnen- en buitenland 
zal bij een ieder van u bekend zijn. De toegang van alle con- 
certen, behalve het openingsconcert met Rita Reys, is € 15 
en voor studenten € 10. 

Seizoenskaarten 

Ook voor dit nieuwe seizoen is weer gekozen voor een mix 
van gevestigde namen en aanstormend talent. Een aantal 
zaken zijn nieuw. Zo is in maart 2008 de 'Stichting Jazz in 
Zandvoort' in het leven geroepen om een (nog) betere struc- 
tuurte geven aan de organisatie van deze concerten. Ook is 
er een geheel vernieuwde website, www.jazzinzandvoort. 
nl, waarop alle informatie over de concertenreeks van dit 
seizoen te vinden is. Tevens kunnen online kaarten besteld 
worden. Ook nieuw is de toegangskaart voor de hele se- 
rie. Voor € 80 wordt u voor dit seizoen lid van de Stichting 
Jazz in Zandvoort en heeft u toegang tot alle 8 concer- 
Op 12 oktober gaat het ze- er 8 concerten georgani- ten. Bent u hier in geïnteresseerd neemt u dan contact op 
vende seizoen van Jazz in De seerd waarin het Trio Johan met de penningmeester van de Stichting Jazz in Zandvoort, 
Krocht van start. Tot en met C Ie ment de basis zal vormen Eric Timmermans: via email yni@xs4all.nl of telefonisch: 
10 mei komend jaar worden voor diverse gastsolisten. 023-5421221. 

De speurtocht naar de geschiedenis achter de gedenk- 
stenen is dankzij de inbreng van de heren Folkert Bloe- 
me en Toon Lavertu gelukt. In krantenknipsels staat het 
verhaal achter de gedenkstenen die in de hal van het 
appartementencomplex in de Dr.J.G.Mezgerstraat in de 
wand zijn gemetseld. 

In de Zandvoortse Courant zooveel duizend en zoveel- 

uit 1912 staat het volgende: ste. Tegenwoordig waren 

"Op donderdagochtend 7 behalvedeaannemersende 

maarti9i2 kon men aan de gemeenteopzichterde heer 

met vlaggendoek en groen Joh. Jansen het voltallige 

versierde hoofdingang der Dagelijks Bestuur, benevens 

in aanbouw zijnde school de raadsleden Bückmann, 

aan den Parallelweg bemer- Collot d'Escury, Je. Koning 

ken, dat er iets bijzonders en Van Toombergen. Na 

op tilt was. De flinke vorde- het truweel gehanteerd te 

ringen aan den bouw waar- hebben nam Burgemeester 

nemend, zou men moeilijk Beeckman het woord en 

geraden hebben, dat de stelde in het licht, hoe het 

plechtigheid van de éérste- ongetwijfeld van voor bloei 

steenlegging stond plaats der gemeente getuigde, dat 

te grijpen.„De eerste steen" hij binnen betrekkelijk kor- 

nu is in de praktijk wel zei- ten tijd tweemaal geroepen 

denof nooit de eerste, maar was tot het leggen van een 


het raadhuis, thans vooreen 
nieuwe school." 

Karel Doormanschool 

Na het afbreken van de Karel 
Doormanschool in 1981 ten 
behoeve van nieuwbouw, 
werden de twee grote ge- 
denkstenen en een kleine 
steen met het wapen van 
Zand voort verwijderd en op- 
geslagen in de Remise. Later 
kwamen de stenen in het 
Cultureel Centrum terecht. de 18 huurwoningen en 26 j 
premie A koopwoningen van ■ 
het project Karel Doorman ' 
II, kreeg Toon Lavertu de op- i 
dracht om de 10 cm dikke 1 
stenen te restaureren. "Er | 
wasveel haken schuurwerk J 
rdwenen 1 nodig om enkele verdv 
letters weer te ver nieuwen", 
meldt Lavertu. Ten slotte zijn 
de gedenkstenen in 1989 
voordetweede keeronthuld, 
bij de opening van het EMM 
wooncomplex door burge- lierwas het beslist de eersten steen, eerst voor Pas bij de nieuwbouwvan meester Van der Heijden. Zandvoortse Courant 'NUMMER 38 «18 SEPTEMBER 2008 

Laureaten Prinses Christina 
Concours 

Komende zondag zullen vier laureaten van het Prinses Chris- 
tina Concours in het kader van de Kerkpleinconcerten in de 
Protestantse kerk voor u optreden. Bas Treub (viool), Andrea 
Vasi (piano), Syrinx Jessen (fluit) en Kamelia Malidinova (pi- 
ano) zullen werken van Johann Sebastiaan Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart en Claude Achille Debussy spelen. 
Een goede traditie van Classic Concerts wordt komende zon- 
dag voort gezet. Dit jaar zullen vier veelbelovende jonge 
muzikanten, die deel genomen hebben aan het landelijke 
Prinses Christina Concours en in de prijzen zijn gevallen, in 
Zandvoort hun kunne laten horen. 

Andrea Vasi (19) begon op 6-jarige leeftijd met pianolessen 
en werd 4 jaar later aangenomen op de School voor jong 
Talent van het Kon. Conservatorium in Den Haag. Hier stu- 
deerde zij zeven jaar bij Marlies van Gent. In deze periode 
won ze prijzen op prestigieuze concoursen, waaronder het 
Internationale Steinway & Sons Pianoconcours 2006 in het 
Concertgebouw Amsterdam (solo), en het Prinses Christina 
Concours 2004 (met Sumire Hara, viool) en 2006 (met Noa 
Eyl, viool). 

Bas Treub (21) begon op zijn zevende jaar met vioolspe- 
len via de Suzuki-methode bij Stieneke Voorhoeve-Poot. 
Na een aantal jaar kreeg hij vervolgens privéles bij Wim 
en Ineke Bredenhorst, om hierna op zijn 13e aangenomen 
te worden aan de Jong Talentafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Daar heeft hij vijfjaar lang 
les gehad van Mireille van der Wart. 

Fluitiste Syrinx Jessen (19) speelt vanaf ha ar zevende fluit en 
won op 10-jarige leeftijd het fluitconcours van de muziek- 
school in Amersfoort. In 2001 won ze de eerste prijs op het 
Nationale Fluitconcours en in 2002 de regionale finale in 
Haarlem van het Prinses Christina Concours. In dat laatste 
jaar won Syrinx ook het Internationale Concours voor Blazers 
'de Purmerade'wat haardrie concerten metdeJohan Willem 
Friso Kapel op leverde. 

Kamelia Miladinova ten slotte werd geboren in Kjustendil, 
Bulgarije. Zij studeerde aan de Muziekschool en het Nationale 
Conservatorium in Sofia bij Stella Dimitrova. Al tijdens haar 
studie ontving zij de 'Debuutprijs 1994' van de Bulgaarse 
Nationale Radio naar aan leid ing van haar uitvoeringvan het 
3e pianoconcert van Prokofiev met het Sofia Filharmonisch 
orkest. 

Het concert begintom 15.00 uuren de Protestantse kerk gaat 
om 14.30 uur open. De toegang is zoals ge brui kei ijk gratis en 
na afloop is een openschaalcollecte. a £^ 
OPEN HUIZEN ROUTE: 

ZATERDAG VAN 12:00 TOT 15:00 UUR 

VOOR IEDERE BEZOEKER EEN GRATIS CAKE Vraagprijs: € 157.500,= k.k. Fahrenheitstraat 44 

Vraagprijs: € 254.500,= k.k. Celsiusstraat192-16 Vraagprijs: € 319.000,= k.k. Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Kromboomsveld 15 im 1 
Vraagprijs: € 234.000,= k.k. 
Ggaragebox: € 35.000 
Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Van Speijkstraat 1 4a 
Vraagprijs: €189.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 245.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Ronald Ketellapperstraat 49 Koningstraat 29 
Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Van Galenstraat 1 1 4 
Vraagprijs: € 169.000,= k.k. Vraagprijs: € 319.000,= k.k. 
Vraagprijs: €199.000,= k.k. Van Lennepweg 149 
Vraagprijs: € 485.000,= k.k. 
Garageboxen: € 27.500 per stuk 
Vraagprijs: € 349.000,= k.k. Jac. V. Heemskerckstraat 5 
Vraagprijs: € 259.000,= k.k. Bilderdijkstraat 15 
Vraagprijs: € 289.000,= k.k. Matthijs Molenaarstraat 1 
Vraagprijs: € 269.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 259.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 529.000,= k.k. Hogeweg 56-14 
w^v/Lsuuri*- ^.... Pil. Hll,_ Vraagprijs: € 159.000,= k.k. Spoorbuurtstraat 20 
Vraagprijs: € 329.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Burg. V. Alphenstraat 61 -21 
Vraagprijs: € 259.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 235.000,= k.k. De Ruyterstraat 2-8 
Vraagprijs: € 289.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 242.500,= k.k. Max Euwestraat 8 
Vraagprijs: € 487.500,= k.k. Vraagprijs: € 205.000,= k.k. Nieuwstraat 13 
■C [ED 
Vraagprijs: € 279.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 117.500,= k.k. Gort van de Lindenstraat 36 
Vraagprijs: € 745.000,= k.k. Dr. Schaepmanstraat 1 
Vraagprijs: € 569.000,= k.k. Vraagprijs: € 419.000,= k.k. De Schelp 50 
Vraagprijs: €115.000,= k.k. 
Vraagprijs: €435.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 369.000,= k.k. Swaluestraat 23a 
Vraagprijs: € 229.500,= k.k. 
Vraagprijs: € 127.500,= k.k. Kromboomsveld 37 
mtiiioi 

nivFiiiii Vraagprijs: € 269.000,= k.k. yQ\ GREEVEN makelaardij o^e. Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief ï 
Zo ^2 Lf Zjii^'^o-n' 
Tislefovh.: 025-^^ 55 25^ n ra 

NVM Rob Greeven Kim Dekker Tim o Greeven 

Woonkamer parketvloer, (gas) openhaard, erker met 
uitzicht over de Zuidduinen. Grotendeels dubbelglas 
Zowel via de tuin als aan de straatzijde toegang tot 
de praktijkruimte 

Grote schuur van 5 x 3 m (voormalige garage) 
Heerlijke rustige buurt nabij het "Zwanenmeertje" 
Bouwjaar 1955. 
Perceeloppervlakte 349 m^ Vraagprijs € 559.000,- k.k. Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266 
Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408 

www.omaco.nl 
h V^/ANT ELKE DA6 IS ANDERS *Bij uw Daithatsu dealer 
Sam van Lingen in Haarlem 
Autoboulevard Pijlslaan* 
TTirin II] atata^ Administratiekantoor 
K. WILLEMSE 
1 

o 

Tel.: 023-57391 


Administratie en 
belastingaangiften 

voor particulieren en 
ndernemers Icleinbedrij 

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort. 
V2 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillen 


F 

ise@planet.nl A« AUTOBEDRIJF K 
«i O APK 

Onderhoud en reparatie alle merken 
Occasions in - en verkoop 

Karim en Mo 
www.autobedrijfkarimo. nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl BEIER HOBIEL ^:fK»TMrN|t|KUeK ÜS RfMJ.IfllKN .tRIiK^II'P officieel dealer van HCBItL GARANT voor Gem. Bennebroek, BtoemendaaL Heemstede en Zandvoort Wekelijks de krant lezen op internet? surf naar www.zandvoortsecourant.nl Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort 
023-5735735 

www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl 

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure. 

Naam Dhr/Mevr 

Adres 

PC/Plaats 

Telefoon 

Email 

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort ■^^•ii^SEfe^-E 4 
^f^^tvwmsit^ 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - wwwzandvoort.nl Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van g september 
en de verdere in week 37 door het college genomen besluiten 
zijn i5 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Commissie Welstand en Monumenten 

Opi8 september vergadert de Commissie Welstand en Monu- 
menten. De vergadering begint vandaag omstreeks 15.00 uur 
in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van 
de agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen 
met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hulp- 
verleningsdienst Kennemerland 

Bij besluit van 20 september 2007 heeft het algemeen bestuur 
van de Hulpverleningsdienst Kennemerland, doorgaans afge- 
kort tot HDK(VRK i.o.) de derde wijziging Gemeen schappelijke 
Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland vastgesteld 
waarin wordt voorzien in bestuursafspraken met de betrok- 
ken gemeenten, waaronder de gemeente Zandvoort, inzake 
regionalisering van de brandweer. 

Hierdoor komt de gemeentelijke brandweerfunctioneel onder 
de gemeenschappelijke regeling HDK (VRK i.o.) te va Hen. Ten- 
einde de aan de brandweer toebedeelde taken naar behoren 
te kunnen blijven vervullen is het noodzakelijk bepaalde 
bevoegdheden van uw college te mandateren aan de post- 
commandant brandweer Zandvoort. 

Het gaat daarbij om de navolgende bevoegdheden. 

Het verlenen va gebruiksvergunningen en het verbinden van 
voorwaarden daaraan op grond van artikel ö.i.i lid i en lid 2 
Bouwverordening. 

Het verbinden van nieuwe voorwaarden aan de gebruiksvergun- 
ningen alsmede het wijzigen of intrekken van gestelde voor- 
waarden op grond van artikel 5. 1.1 lid 3 Bouwverordening. 

Het verlenen van een termijn aan de aanvrager van een ge- 
bruiksvergunning om ontbrekende gegevens te overleggen 
op grond van artikel 6.1.3 Bouwverordening. 

Het verdagen van een beslissing op de aanvraag gebruiksver- 
gunning op grond van artikel 6.1.4 Üd 2 Bouwverordening. 

Het aanhouden van een beslissing op de aanvraag gebruiks- 
vergunning ex artikel 6.1.4 Üd 3 Bouwverordening. Het weigeren van een gebruiksvergunning op grond van artikel 
6.1.5 Bouwverordening. 

Het intrekken van een gebruiksvergunning ex artikel 6.1.6 lid 
1 Bouwverordening. 

Vorenstaande is een zakelijke weergave van het besluit. Het 
volledige besluit ligt overeenkomstig artikel 3:42 lid 3 Alge- 
mene wet bestuursrecht vanaf datum van deze publicatie 
twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te 
Zandvoort. 

Ter inzage legging Begrotingsrapportage 2008-2 en Pro- 
grambegroting 20og 

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
ligt de Begrotings rapportage 2008-2 vanaf heden tot en met 
30 september ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. 
Tevens ligt de Programbegroting 2009 ter inzage tot en met 
5 november 2008. 

Ingekomen vergunningenaanvragen 

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen 

Zandvoort: 

- Beatrixplantsoen i-b,tijdelijk plaatsen portakabin, ingekomen 
10 september 2008, 2008-175RV. 

- Burg.van Fenemaplein 2, tijdelijk plaatsen fietsenstalling, 
ingekomen 10 september 2008, 2008-176LV. 

- Kostverlorenstraat 19, plaatsen berging, ingekomen 11 sep- 
tember 2008, 2008-178RV. 

Verzonden besluiten 

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen 

Zandvoort: 

- Emmaweg 17, plaatsen dakkapel, verzonden 08 september 
2008, 2008-147LV. 

- Tolweg 8-10, tijdelijk plaatsen ketencomplex, verzonden 
08 september 2008, 2008-094RV. 

- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 78, plaatsen dakopbouw, verzonden 
8 september 2008, 2008-095RV. 

- Boulevard Barnaart 20, inrichten terras en oprichten vlag- 
genmast, verzonden 09 september 2008, 2007-254LV. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge- 
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

Gemeente Zandvoort gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend- 
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter- 
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbusi62i 
2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 -1700 uur en vrijdag 8.30 -16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - iB.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen overeen bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort. Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
De Nierstichting is jarig. Kadotip: word donateur. (^ ^* Kijk op www.nferstJch*lng n1 of bflt 0J5 637 80 M. NIERSTICHTING 

CEEFTTDfKOhfT. Oi ^ 
Filmprogramma 

18 t/m 24 september 

Za./zo./wo. 
1 2.00 a 1 4.00 'Nederlandse versie 

Dagelijks 1 ó.OO 

DE BRIEF VOOR 

DEKOSmO 

Yannjck van de Velde 
\^k Victor Reinier 

Do./vr./za. 

I9,00' 

THE 

MUMMY © Jeril 
Brendori Frciser Do/vr/ma/dl, 13.30 

Zo/ma/di. 19.00 

Dagelijks 21.30 

MAMMA MIA! 

I-. THEMOVIE 

m 

Woensdag 
..■.4a 19.30 m It's a f ree 
world Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM. Zandvoort 

Tek 023-571&6SÓ 

WWWXIRCUSZAND VOORT, NL RADIO + TV Zondag 

o8:00 Countrytrack (h) 

10:00 ZFMJazz 

12:00 Muziekboulevard (weekendeditie) 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 De Avond 

20:00 Inspiratieradio (h) 

21:00 TeppZeppi 

23:00 Eb&Vloed 

Maandag 

o8:00 Zandvoort op Zaterdag (h) 

11:00 De Watertoren 

12:00 Muziekboulevard 

18:00 De Avond 

20:00 Colden ZFM 

21:00 Klassiek 

23:00 Eb&Vloed 

Dinsdag 

o8:00 Zondag in Kennemerland (h) 

11:00 De Watertoien 

12:00 Muziekboulevard 

18:00 De Avond 

20:00 ZFMJazz (h) 

22:00 In Zandvoortse Zaken 

23:00 Eb&Vloed 

Woensdag 

o8:00 Vrijdagavond Café (h) 

10:00 De Watertoren 

12:00 Muziekboulevard 

18:00 De Avond 

20:00 Klassiek (h) 

22:00 Veenendaal in zicht (h) 

23:00 Eb&Vloed Donderdag 

o8:00 Coedemorgen Zandvooi't (h) 

10:00 De Watertoren 

12:00 Muziekboulevard 

18:00 De Avond 

20:00 Countrytrack 

22:00 De Hoop 

23:00 Eb&Vloed 

Vrijdag 

08:00 ZFM Jazz (h) 
10:00 Veenendaal in zicht 
11:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
15:00 Eurobreakdovyn 
17:00 Je weekend in met ZFM 
19:00 Vrijdagavond Café 
21:00 Sea IT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 

10:00 Coedemorgen Zandvoort 

12:00 Muziekboulevard (weekendeditie) 

14:00 Zandvoort op Zaterdag 

17:00 Eurobreakdovyn (h) 

19:00 Roy on-air 

21:00 Croove Empire 

23:00 NightWalk jmifömwh 24 uur per dag on air! 

106.9 (ether) & 104.5 (kabel) Bloeiende violen 

Bemesting 
Bemeste tuinaarde 

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 


The Mummy De mummie va n de 
meedogenloze Chinese 
Dra ken keizer en zijn tien- 
duizend krijgers zijn ver- 
vloekt door een verrader- 
lijke tovenares. Zij verkeren 
gezamenlijk in een halfdood 
semibewustzijn, verbor- 
gen in de beroemde terra- 
cotta legers van China. Als 
de koene avonturier Alex 
0'Connell wordt verleid om 
de Drakenkeizerte wekken 
uit zijn eeuwige slaap, is er 
maaréén kansvoordejonge 
archeoloog om de woede 
van de tot leven gewekte on- 
doden te ontlopen: hij moet 
zijn ouders inschakelen, 
want die hebben verstand 
van het uitschakelen van 
ondoden. Als de vorst brul- tiima/Lm 1 


ML#|My lend weer tot leven komt, 
ontdekken onze helden dat 
zijn ambitie om de wereld 
te overheersen in de afge- 
lopen duizenden jaren niet 
is afgenomen. Het is aan de 
0'Connellsom hem tegen te 
houden. pluspunt Locatie Noord 
Flemingstraat 55 
204 IVW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 Welzijnsorga"! ort Locatie Centrum 
Willemstraat 20 
2042 VB Zandvoort 
Tel: 023 571 73 73 www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo(^pluspuntzan dvoort.nl 
info(^pluspuntzan dvoort.nl 

Cursussen seizoen 2008-2009 waar nog plaats is: 
maar wees snel want voNvolü! 

U i<untzich inchschrijven via onze 
VERNIEUWDE website ww.pluspuntzandvoort.nl 

Volwassenen: 

Aquarelleren 16 en 17 september van 09.00-1 1 .30 

Boetseren 1 8 september van 19.30-22.00 

Buikdansen 30 september van 20. 1 5-2 1 .30 

Computercursus Excel 18 september van 

19.30-21.30 

Fotografie voor beginners 6 oktober van 

19.30-22.00 

Glas in lood voor beginners en gevorderden 

22 september van 14.00-1 6.30, 16.30-19.00 en 19.30-22.00 

HathaYoga 19 september van 10.45-11.45 

Houding en conditie 25 september van 14.30-15.30 

Meditatie 25 september van 19.30-21.30 

Percussie Braziliaanse Samba 

18 september van 20.30-22.00 

Schetsen en tekenen 1 6 september van 13.00-15.30 

Stijldansen voor paren 21 september voor brons 

van 19.00-20.15 uur, voor zilver van 20.30-21.45 

Tarot I 25 september (I xpm) van 19.00-21.30 uur 

Tarot 2 2 oktober van ( I xpm) 1 9.00-2 1 .30 uur 

Tarot 3 7 oktober van ( I xpm) 1 9.00-2 1 .30 uur 

Theatersport 22 september van 19.45-22.15 

Workshop Bourgondische wijnproeverij 

26 september van 20.30-22.30 

Zelf kleding maken 1 8 september van 20. 1 5-22. 1 5 

Kinderen: 

Goochelcursus (vanaf 8 jaar) 29 september van 

16.00-17.30 

Koeking 4 kids 18 september en 6 november van 

15.30-17.45 uur 

Tekenen en schilderen 24 september van 

15.30-17.00 uur 

Timmerclub voor 7+ 19 september van 15.45-17.15 

Weerbaarheidstraining 22 september van 16.30-17.30 

uur 

DANSCAFÉ IN Zandvoort (4 oktober) 

Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé. 

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te dan- 
sen en het geleerde in de praktijk te brengen. 
De avond is van 20.00- 24.00 
Deur open 19.30 

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p. 
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift. Zandvoortse Courant • nummer 38 • 18 SEPTEMBER 2008 3lk cF f hè fawn Een eiland, io kilometer voor 
de kust van Zandvoort aan 
Zee, dat dient als een tweede 
nationale luchthaven of zelfs 
als volledig nieuwe lucht- 
haven ter vervanging van 
Schiphol. Dit toekomstbeeld 
wordt onderzocht door de 
provincie in het kader van 
de lange termijn verkenning 
Schiphol 2040. De meningen 
lopen sterk uiteen over dit 
onderwerp. Moeten er wel of 
geen eilanden voorde Noord- 
Hollandse kust komen? Het 
lijkt iets onwerkelijks en on- 
voorstelbaars, maar er wordt 
heel serieus onderzoek ge- 
daan naarde mogelijkheden. 
Jerry, Lenna en Roy, het panel 
van deze week, geven hun 
mening over dit 'luchthaven- 
eiland' in zee. De stelling: 
COLUMN 

'De verplaatsing van Schiphol naar een eiland 10 kilometer 
uit de kust voor Zandvoort is een reah'stisch toekomstbeeld.' 

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort: 

"Het zal een oplossingzijn voor het ruimteprobleem voor Schiphol maar ikdenk niet dat het goed 
zal zijn om een eiland te gaan maken op zeel Sowieso denk ik dat het slecht is voor het milieu 
om speciaal voor Schiphol een eiland te maken. En het kost ook weer veel geld en dat geld kan je 
beter ergens anders voor ge brui ken. Schiphol hoeft niet zo snel uitgebreid te worden, toch? Ik zie 
het al voor me, eerst met de boot naar Schiphol. Dat zou wel raar zijn!" 

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist: 

"Ik ben VOOR een eiland voorde kust als het gaat om het verplaatsen van Schiphol. Maar er moet 
wel goed vervoer van en naar het eiland zijn (en milieuvriendelijk), anders wil ik het niet. Schip hol 
is een plaats op zich, en heeft alle potentie om zichzelf te supporteren. Kortom, ik ben voor." 

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid: 

"Ik wil absoluut geen eiland voorde kust van Zandvoort. Het uitzicht op zee 
wordt nu al verpest door een aantal windmolens. In de provincie zitten een 
stel hypocrypte bestuurders. Het circuit moet uit Zandvoort vertrekken 
vanwege de geluidsoverlast, maar in ruil voor dat verlies krijgen we een 
vliegveld terug. Laat de wind nou ook vaak uit het westen waaien, dus gewoon 
niet doen!" 

Ondertussen ben ik alweer drie weken in Japan en 
heb ik al heel veel meegemaakt. Toen ik aankwam in 
Sapporo heb ik een groot deel van de familie ontmoet. 
Ze waren allemaal hier. Niet alleen om mij te verwel- 
komen, maar ook ter herdenking van de overleden 
man van mijn gast moed er. De herdenking was in de 
tatami kamer en geheel traditioneel Japans. De her- 
denkingwerd geleid dooreen monnik in traditionele 
kleding. Ik snapte niets van wat er gezegd werd, maar 
het was erg bijzonder om zoiets mee te maken. 

Twee weken geleden ben ik begonnen op school. Tot 
nu toe is het erg leuk.Mijn klasgenoten zijn ergaardig 
en nieuwsgierig. Sommige lessen zijn wat moeilijk 
te volgen, maar Engels, Frans en Foreign Affairs zijn 
vrij simpel. 

ledere dag sta ik vroeg op, zo rond half 5. Vervolgens 
trek ik mijn schooluniform aan, eet ik mijn ontbijt en 
neem ik om kwart voor 7 de bus naar school. Hierna 
neem ik een metro en nog een bus. Ikvind het toch 
elke dag weer knap dat mijn ga st moed er eerder wak- 
ker is dan ik, om mijn ontbijt en bento (Japanse lunch- 
box) klaarte maken. 

Respect voor anderen is in Japan heel belangrijk. Op 
school is het bijvoorbeeld netjesom iedere keer dat 
je een leraar tegen komt 'ohaio gozaimas' (goede- 
morgen) of' kon nichiwa'(goeiedag) te zeggen. Ook in winkels en restaurants wordt de klant met respect 
behandeld. Hier geldt echt; De klant is koning. 

Ondertussen begin ikdoorervaringsteeds meervan 
de taal op te pikken. Ook ben ik net begonnen met 
het lezen en schrijven van Japanse karakters. Ik ben 
halv erwege het eerste alfabet, Hiragana. In totaal 
zijn er 3 alfabetten, maar Hiragana is zogezegd het 
standaard alfabet. Katakana wordt gebruikt voor 
leenwoorden uit het buitenland en Kanji is het 
meest uitgebreid. Eén Kanji betekent meestal een 
heel woord terwijl Hiragana en Katakana per let- 
tergreep geschreven worden. 

Ik heb het hier in Japan enorm naar mijn zin, ieder- 
een is heel erg aardig. Ik mis iedereen thuis wel heel 
erg, maar heb nog geen last van heimwee! SI I Know Where It's @ 

20 en 21 september: 

USA BBO en Jopenbier! bij Wander&Karin. De allerlekker- 
ste BBO gerechten met 2 echte Amerikaanse BBO chefs! 
Gastkoks Harley en Bryan komen over uit de USA om heer- 
lijke vleesgerechten voor je te maken! In samenwerking 
met Jopen bier wordt het een Amerikaans BBO feest 
met véél Blues muziek! 'All you can eat' voor € 18,50. 
Strandpaviljoen 8Wander& Karin. 

Zaterdag 20 september: 

Republiek Feestje. DJ Marnix staat garant voor suc- 
ces. In zijn vijftien jaar als DJ heeft Marnix zich ge- 
r*specialiseerd in disco,garage,club,deep/tech-house, 
'^i..ibreakbeat, techno en progressiv. Locatie: De Republiek, 
strand Bloemendaal. 

^Zondag 21 september: 

Op deze zondag maarliefst 3 slotfeesten op het 

Bloemèndaalse stranS: Alledrie beginnen om lö.oo 

uur. 
■ -Beachclub Vroeger: Beach Freaks Vroeger Slotfeest. 

Met een veelbelovende line up met o.a. DJ José, 

Ma ree Ha, Arte nto, Divini,Santitoen EIToro. Kaarten: 

€10. 

-Beachclub BLMg: Voor de derde keer dit seizoen ko- 
men de dj' s van Housequake in actie. DJ Roog, E riek E 
en MC Gee,Jeroenski, Baggi Begovic, Groovenatics en 
Igor Valente zetten de boel op stelten. Entree: € 10. 
-Bloomlngdale:Stealth Records BloomingdaleClosing 
Party: een line up van dj' s en artiesten die je echt 
niet mag missen. Optredens van o.a. Tom de Neef 
Laid back Jack, Roger Sanchez, The Party Squad en 

Arfojack. Entree: € 20. Schuldgevoel 

Het Thaise eiland Koh Samui 
is echt een bounty eiland. Ik 
heb het erheel erg naar mijn 
zin gehad. Ondanks de vele 
leuke en spannende din- 
gen die ik heb gedaan, zijn 
de strandverkopers mij het 
meest bijgebleven. Dit zijn 
mannen en vrouwen in alle 
leeftijden die urenlang elke 
dag op het strand heen en 
weer lopen om hun spul- 
len aan de man te brengen. 
Zij verkopen van alles, zoals 
eten, drinken, sieraden, kle- 
ding, speelgoed en houten 
beeldjes. De meeste toe- 
risten keurden hen geen 
blik waardig. Het leken net 
schimmen die op het strand 
liepen. Natuurlijk, het hoort 
er allemaal bij, maar ik voel- 
de me soms best opgelaten. 
Zo was er een oud rimpelig 
vrouwtje dat elke dag gebak- 
ken vis, maïskolven en saté 
verkocht. Op haar hurken 
maakte ze het eten klaar op 
een primitieve bakrooster. Ik 
kocht vaak saté bij haar. Als 
we elkaar zagen zwaaiden 
en lachten we naar elkaar. 
Ik vond het een hele vrolijke 
vrouwen haar sateetjes wa- 
ren altijd superlekker. 
Op een dag zag ik twee 
jonge witte, verwende, ar- 
rogante Britse meiden te- 
gen haar praten. Zij vonden 
het blijkbaar erg leuk om te 
doen alsof zij nog nooit zo- 
iets smerigs hadden gezien. 
"Oh my God! It looks and 
smells disgusting! It looks 
like meat of a rat", zeiden 
ze. Het vrouwtje begreep er 
nietveelvan."lt'schicken.No 
rat!", antwoordde ze vriende- 
lijk. "Really?Then it's a really 
sick chicken", zei dat Britse 
kreng vals. Daarna liepen ze 
lachend weg. 

Nou, echt ik schaamde me 
dood. Ik zal haar blik nooit 
vergeten: intens verdrietig. 
Ikhebhaardiedageen hele 
grote fooi gegeven. Ik denk 
dat ze daar een hele week 
voor over het strand had 
moeten lopen. Ze straalde 
van oor tot oor. 
Schuldgevoel kan ^ 
je afkopen. Zo zie je ~ 
maar. ^ a iD Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week x-l-hrt-KA .':-ffi-r.lj«llA- - r '■ ':A-.ir 

Hele maand september. 
HUISCEMAAKTE ROOKWORSTEN 

3 STUKS €6," 

kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl € 25 KORTING ZBMlVH] n^jIZEHI USB rl n I 

^toerkoop. ni 3^: I ^ ^ TROMP Smaaq zacht gerijpt! 

Nu heel kilo van € 11,58 

voor € 8,95 ^^i gratis 

-otje mosterd. Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie, 
m.u.v. afgeprijsde artikelen 
Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10 ▼ (Vouw)gordij nen 
▼Vitrages 
▼Luxaflex 
▼Zoiiweriiia; ^^*^** Nieuwe 

lleanscoiiectie van 

Sturdy& Jubel 

is binnen. Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d 

2042 LM Zandvoort- Tel.: 023-5738047 

Vrijdag koopavond 
Take Five 1 

Op vertoon van de ZandvoortPas |^ 


een fles huiswijn 
voor€ 16,- (wit, 


i.p.v.e 17,50 1 
rood of rosé) 1 


Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl | 
• f Dobey Zandvoort 
Grote Kracht 28 
2042 LX Zandvoort 
023-5719345 dol op dieren I Op vertoon van 

ZANDVOGftT PAS 

'Korting geldt niet op aanbiedingen 

Medina Woninginrichters ▼ Tapijt 
▼Vinyl 

▼ Laminaat 

▼ Parket 023-531 78 40 
Haltestraat 36 
2042 LP Zandvoort www.medina-woningmrichting.nl 
Bent u van plan om meubels van b.v 

Riviera Maison aan te schaffen? 

Pashouders 5% korting!! Koene tlleanfnq ScrvicQ 10% korting op schoonmaakartike' 
Voor al uw schoonmaakwerkil www.koenecleaning.i 

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008 

Achternaam + voorletter(s) 

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas fcs.ooj 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasnr 

Woonadres+huisnr. 

Postcode 

Telefoon (Handtekening). Betaling CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 5L57.5g.055 
ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. 
FOTa MEN HO GORTER BIJ 

Officiöle Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuk Lachende" 
Pasfoto's 

vin dBEilfsh pvnogn 

Halve prijsl 'Ms^t KiixtA lU • Jandt'Dsit <- lal Üli :S.t':!(K(» 

vmMVf. fa tói m 0nnogOifttir.nl i^ Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl deuxieme 
= gratuit 10% korting 

op het gehele assortiment IHaltestraat 5,T 57121 74, vrijdag l<oopavond Officieel SIKKENS dealer 

Voor ZandvoortPashouders 
is er een leulie verrassing 

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje 
Tel: 023-571 25 54 ATop3! 
3x 100 gram vleeswaren 
Gebraden Gehakt + 
Rauwe ham + 

Wijncervelaat 

VMEIUHËLZn €3,25 TtPSUIEI Haltestraat 54 - T. 023-5712451 ^■^ V Dat is Frans voor: 

'De tweede is nóg lekkerder 

dan de eerste' ,e^ GRAND CAFË 2S 

Lettere Warme Chocolademelk met een 
scbeuije bruine ram en slagroom twee 
voor de prijs van een voor pashoadersü 

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510 
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen. 

Haltestraat 48 
2042 LN Zandvoort 
023-5733092 
www.chocoladetiuiswitfemsen.nt Herfst chocolade 
of marsepein Op vertoon van de 

ZandvoortPas 

10% korting 

(alleen los afgewogen) 
Op vertoon van uw ZandvoortPas: 

Twirl 
cereals 

2e gratis 
0P=0P (2 stuks voor slechts €1,60, 
max 10 per klant!) Vi^ïM/ V^SS-Ch^ \<^ 

Ilu 

1< Aanbod geldig tot en met woensdag 24 september 2008 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort. 

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865 

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL Vk I tl ontdek een nieuwe ervaring van welzijnl 

10% icorting op een 
voet-reflexmassage 

massageservice ook aan huis 

www.nympheia.com 
Uw adres voor 

acryl - olie - en aquarelverf, 

scrap - découpage - 3D - 

penselen - schildersdoeken- 

ezels - schilderijen - kralen - 

fimoklei, moza'ik, enz. enz. 

Alles voor uw hobby 
en creativiteit 30% korting ter kennismaking op de 
aanwezige potten kalkverf van Carte Colori. 
;^ ij N"°°^!:!"end' donderdag* geope" 

Voor Pasliouders mMu&e<^. Fles huiswijn voor€ 12,50 i.p.v. € 15,00 

Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend. 
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl io% Korting op 
zwangerschapscursus 

Kijk op www.newwaves.nl 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl massages ~ groepslessen ~ personal coaching Hobby-Art, het creatief centrum van Zandvoort 

r Sinds april is op het Gasthuisplein het creatieve cen- 
trum van Zandvoort gevestigd: Hobby-Art. Een zaak 
met betaalbare kunst, onderdelen om zelf trendy siera- 
den te maken, gips en -vormen, kalkverf voor binnen en 
buiten en... altijd deskundig advies en dat is zeker wat 
waard! Een apart ingericht bedrijf dat wordt gerund 
door llja Cornet. Voor allerlei uitingen van kunst 
kan de creatieveling bij Hobby-Art 
de benodigdheden vinden. Om 
met schilderen te beginnen: verf 
in allerlei soorten, kleuren en mer- 
ken, penselen, doe ken, ezels, palet- 
ten, enz. Om sieraden te maken, 
verkoopt llja Cornet van het merk 
Jolie kralen, snoeren, lijm, klei en 
decoupagepapier. Uiteraard is Rico 
Design aanwezig met voorbeeld- 
boekjes om kurken plakfiguren te 
maken. De creatieve Zandvoorter 
vindt er ook wandstickers, decora- 
tieve mandjes en kransen om zelf 
iets te maken. Kortom, om creatief 
te worden of om uw hobby op peil 
te houden bent u bij Hobby-Art 
aan het goede adres. Hans van Pelt 

Sinds kort wordt er ook in Hobby- 
Art geëxposeerd. De Zandvoortse 
Courant- cartoonist Hans van Pelt 
heeft de gelegenheid gekregen 
om enkele van zijn laatste olieverf- 
werken tentoon te stellen. Van Pelt 
schildert cartoonachtig. "Leuk en 
lief",aldus llja die zelf bezig is met 
Boeddha's en abstract. Enkele van 
haardoeken kunt u ook bij Hobby- 
Art bezichtigen. 

/_ X 

ZandvoortPas 

Hobby-Art accepteert ook de 
ZandvoortPas. Als u in het bezit bent van de ZandvoortPas krijgt 
u 5% korting op het 'artikel van de 
week'. Dat kan van alles en nog wat 
zijn. Wij adviseren u om hiervoorde 
advertenties op deze pagina's goed 
in de gaten te houden. 

Hobby-Art is gevestigd op het 
Gasthuisplein 6 (naast Circus 
Zandvoort) en is dagelijks, ook 's 
zondags, geopend van 10.00 uur 
tot 18.00 uur. 's Maandags kunt u 
van 12.00 uurtot 17.00 uur uw hob- 
byattributen bij llja Cornet halen. 
Loopt u er eens binnen, u zult ver- 
steld staan van het assortiment! « Winkeliers: Bloemen aan Zee - Haltestraat 

Bruna Balkenende - Grote Kroa 

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Kroc' 
Slagerij Vreeburg - Hc?/testraot - - 
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein Verzorging en vrije tijd: ira»M»iJny4;iir«LV«i«m - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht 
Hobby -Art- Gasthuisplein 
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraé 
Nympheia - www.nynnpheia.com S 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht ^^^ 
Waves Beach 8t Health Centre - S7 U^ 55 Mode en trends: Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 

Bibi for Shoes - Kerkstraat , 

Chaozzz - Schoolstraat 

Confet'ti mode - Haltestraat 

Image Outdoor - Burg. Engel bertsstraat 

Sea Optiek - Haltestraat 

Schoffies Kindermode - Haltestraat Wonen en onderhoud: Avenue Living & Giving - Kerkstraat 
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat 
Comfort Zonwering - Zeestraat 
Koene Cleaning Service - 06 14324^^//^ 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht 
Mark Sjerps Internet - 06 18868837 
Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat^ * IHoreca: Harocamo - Kerkstraat 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

She Satehcafé - Zeestraat 

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr s 

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20 /^ 50 plus pagina doorN^itziyUser 

50plus@zandvooTtsecouTant.nl ]» Zandvoortse Courant «NUMMER 38 «18 SEPTEMBER 2008 Beleef de soPlusBeurs Van 17 t/m 21 september 2008 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht een beurs voor actieve 50 plussers gehouden. Met maar 
liefst 600 stands in zes hallen is het 's werelds grootste in zijn soort. 

avond vol intensieve erva- 
ringen met de beroemde 
Engelse Mediums Thelma 
Francis en Janet Parker. Wilt 
u middels een Medium in 
contact treden met een 
dierbare? Deze voorstelling 
zal bij u een grote indruk 
achter laten! Of geniet u 
liever na een beursdagje 
van Duitse Schlagers? Dat 
kan op vrijdag: Spiel mir ei- 
ner, het Schlagerfestival der 
Volksmusik. Er is een ruim 2 
uur durend programma sa- 
mengesteld, omgeven door 
een prachtig decor, met 
vele hoogtepunten van o.a. 
DennieChristian, Tamara Tol 
en het Alpentrio Tirol. 
Wat valt er te beleven? Kom 
langs en ontdek onvermoede 
mogelijkheden. Leer van de 
workshops. Neem sportieve 
uitdagingen aan. Laat u uit- 
gebreid informeren en ad- 
viseren. Proef voel, ruik en 
geniet met al uw zintuigen. 
Laat u verrassen door het ge- 
varieerde aan bod. Ge niet van de shows en lekkernijen. Kom 
kijken en vergelijken. Beleef 
de soPlusBeurs helemaal! 

We gaan nog niet 
naar huis 

Aansluitend op de soPlus- 
Beurs kunt u op woensdag 
enzaterdaggenietenvan het 
unieke concert van Guido's Orchestra! Herkenbaar 
klassiek, fraaie popsongs, 
prachtige filmmuziek. Een 
avond vol warmte, passie en 
energie! Beurs én concert: 
een bijzondere dag uit! Op 
donderdag kunt u na de 
beurs versteld staan van 
de Nederlandse première 
van The Mediums: een "Het leven 
daagt je uit!" 

Kijk voor meer info over de 
beurs en de voorverkoop op 
www.50plusbeurs.nl of bel 
met 026-3779736. Zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn 

In 1969 zongen Willy en Willeke Alberti er al een liedje over.Jaarlijks maken vele Nederlanders een Rijnreis. Per georgani- 
seerde reis of met eigen boot varen we langs Konigswinter, Bonn en Keulen. Waar Rijn en Moezel elkaar ontmoeten, ligt de 
stad Koblenz. De stad en haar omgeving zijn een bezoekje waard! 
Langs de kade liggen vele 
schepen met rood-wit-blau- 
we vlag afgemeerd. Meestal 
staan er fietsen aan boord. 
Vast Hollanders. Waar de 
Moezel in de Rijn stroomt, 
ligt het beroemde plein 
das Deutschen Eek met een 
37 meter hoog standbeeld 
van Keizer Wilhelm 1 op zijn 
paard. Hij lijkt te waken 
over het drukke vaarverkeer. Koblenz, een stad die behoor- 
lijk gehavend is in de twee- 
de wereldoorlog, heeft een 
groot deel van de prachtige 
Altstad behouden. Iets waar 
de Koblenzer erg trots op zijn. 
Door de hele stad vindt u bij- 
zondere fonteinen die vaak 
stukjes historie, zoals de ark 
van Noach of de grote brand 
in 1666 uitbeelden. Maar pas 
op: bij het oude Rathaus staat een schattig bronzen jonge- 
tje. Als u dicht genoeg in de 
buurt staat,spuugt hij onver- 
wachts water over u heen. 

Zonnebloem 

Op woensdag meert altijd 
het schipvan de Zonnebloem 
af Hollandse toeristen in rol- 
stoelen en op rolbedden ge- 
nieten van de mooie stad. De 
Koblenzer zijn er inmiddels 
aan gewend, maar keken in 
het begin raar op van zoveel 
mobiel toerisme. 

Wijnfeesten 

Als we per boot de Moezel 
met zijn vele sluisjes opva- 
ren, komen we langs pitto- 
reske wijndorpen en bekende 
steden. Bern kassei, Cochem 
met zijn Rijksburcht enTrier, de oudste doorde Romeinen 
gebouwde stad met o.a. de 
Porto Negro, zijn de bekend- 
ste. De oevers langs Rhein en 
Mosel zijn beroemde wijn- 
gebieden. Volgens kenners 
zijn de Moezelwijnen 'liebli- 
cher', zachter en zoeter van 
smaak dan de Rijnwijnen. In 
september en oktober kunt 
u bij vele boerenfamilies en 
Weingarten aanschuiven 
voor de traditionele wijn- 
feesten. De feesten werden 
oorspronkelijkgehouden om 
de restanten oude wijn opte 
maken.Omdatdewijnfusten 
pas infebruari of maart met 
wijn van de nieuwe oogst ge- 
vuld worden, is het eigenlijk 
geen goede reden. Maar we 
hebben toch geen reden no- 
dig voor een feestje? De koffie staat klaar! 

ledere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur staat de koffie 
voor u klaar in een gezellig zaaltje van de bibliotheek. Plus- 
punt organiseert daar elke week het Inlooppunt voor alle 
dorpsbewoners van 55 jaar en ouder. Dit jaar bestaat het In- 
looppunt al 10 jaar. Drempelvrees? Beslist niet 
nodig! Gastvrouwen Diana 
Huijskes, Rina Suykerbuyk, 
Carla Vooistra en Raks 
Rudophus heten alle bezoe- 
kersvan harte welkom en bie- 
den ze 2 gratis kopjes koffie 
aan. "We hebben wel een pot- 
je waar de mensen een vrijwil- 
lige bijdrage in kwijt kunnen. 
Daar kopen we koekjes van. 
Wantdie horen bij een lekker 
kopje koffie", lacht Diana. U 
kunt plaats nemen aan een 
van de rondetafels. Zotezien 
zijn er veel vaste bezoekers, 
maar ook 'nieuwelingen' 
worden direct opgenomen 
en voelen zich er snel thuis. 
Er heerst een prettige, onge- 
dwongen sfeer. "In de zomer 
is het over het algemeen wat 
rustiger dan 's winters. Maar 
vorige week hadden we toch 
zo'n 45 gasten", vertelt Rina. 
Je ziet er alle leeftijden vanaf 
55. De oudste bezoekster is 
92 jaar. "Het staat hier soms 
vol scootmobiels en rollators, 
maarveel mensen komen ook 
met de belbus. Vaak wordt 
het gecombineerd met een 
bezoekje aan de markt." 

De gastvrouwen zijn al- 
lemaal vrijwilligsters die 
hun werk erg leuk vinden. 
Waarom? Diana:"We krijgen 
veel waardering van de men- 
sen die hier komen. Iedereen 
heeft het naar zijn zin en de 
onderlinge contacten zijn 
erg belangrijk. Wij bieden 
ook altijd een luisterend oor 
als iemand daar behoefte aan heeft. En zonodig kun- 
nen wij signalen doorgeven 
aan de ouderenadviseurs 
van Pluspunt."De feestdagen 
gaan bij het Inlooppunt ook 
niet ongemerkt voorbij. "Met 
Kerst bijvoorbeeld schenken 
we een wijntje en serveren 
we kerstbrood", zegt Rina. 

Extra activiteiten 

Naast het gezellig samen- 
zijn vinden er regelmatig 
activiteiten plaats. Zo heeft 
Marcel Meijereronlangs een 
lezing gehouden over Oud 
Zandvoort. Er is voorlichting 
gegeven over de cursus val- 
preventie en over het goed 
afstellen van rollators, zo- 
dat men er beter achter kan 
lopen. Ook een workshop 
schilderen heeft op het pro- 
gramma gestaan. Maar als 
u geen zin heeft om ergens 
aan mee te doen, dan komt 
u gewoon voor de gezellig- 
heid. Houd voor het komende 
programma de krant in de 
gaten. 

De bieb blijft bereikbaar 

De gemeente heeft bekend 
gemaakt dat de komende 
tijd werkzaamheden aan de 
Prinsesseweg zullen plaats- 
vinden. Maar de bibliotheek 
blijft bereikbaar. Dus als u 
toch al van plan was om 
woensdagochtend naar 
dorp te gaan, kom dan even 
bij het Inlooppunt langs voor 
een kop koffie en een gezel- 
lig praatje. Ook doen als u het 
nog niet van plan was! 
Elke woensdag in de bibliotheek Heden V^rl^d^n Het strand van Zandvoort 

Over het strand en de hoeveelheid zand daarop is de laatste tijd veel gepubli- 
ceerd. Niet alleen nu is het gesprekstof, al in igjs publiceerde de Zandvoortse 
Courant van g februari van dat jaar een artikel over het strandzand. Men 
ging aan de hand van experimenten na hoe het strand gevormd is. Een inte- 
ressant verhaal. 

Over de herkoTTist van 
't strandzand Is veel getwist... Het strand. In de wintermaanden een verlaten strook 
zand tussen zee en duin, domein van wandelaars die de 
ruimte en de stilte zoeken. In de zomermaanden plaats 
van vertier van vele duizenden badgasten en dagjes- 
mensen en tevens welkome bron van inkomsten van 
de plaatselijke middenstand. Hoe is dit strand langs 
de Noordzee duizenden jaren geleden ontstaan en ge- 
vormd? Hierover gaat onderstaand artikel. Het is ge- 
schreven door Pieter van Toor, een man die zich al jaren 
intensief bezighoudt met historie en natuurlijke ontwik- 
keling van de kust van onze lage landen. 

De Noordzee in zijn huidige vorm is ongeveer 6000 jaar 
oud. Deze watervlakte heeft zich na de laatste ijstijd ontwik- 
keld uiteen inham van de Oceaan maar de bodem is als die 
van elk ondergelopen land: ondiep. Figuur 1 geeft hiervan 
een duidelijk beeld. Zo prozaïsch hebben de Kaninefaten 
de zee stellig niet beschouwd. Wan neer zij vanaf de toppen 
van de oude duinen uitzagen over de eindeloze zee dan 
wisten ze wel, dat aan de overzijde van het brede waterde 
Kelten woonden, maar de zee op zich moet voor hen iets 
groots geweest zijn en al zo oud als de schepping. Maar 
van deze kant zullen we het in dit artikel niet belichten, 
het gaat hier om een opsomming van de kenmerken van 
het strand. Enfin, we staan nu ergens tussen Bloem endaal 
en Zandvoort en we kijken. Wat zien we en wat begrijpen 
we? Wat is het strand? Het is een afzetting van zand op 
een kuststrook tussen de hoogwater- en laagwaterlijn en 
ook het stuk zee tot en met de strandbank(en) kan men 
erbij betrekken. 

Voorde vormingvan een strand is nodig:een niette steile 
helling van de zeebodem, voldoende aanvoervan zand en 
golfslag. Figuuri maaktduidelijk,datde Noordzeebodem 
aan de eerste voorwaarde voldoet, de diepte kaart laat hier- 
aan geen twijfel bestaan. Zand is er eveneens plenty, hoe- 
wel er over de herkomst is getwist. Eerst heeft men de 
bron gezocht in de afbraakprodukten van de landengte 
bij Calais nadat Het Kanaal een verbinding gekregen had 
met de Noordzee.Maar heden ten dagevindt ervan uit die 
hoekgeen aanvoervan zand plaats en daarmee is de veron- 
^r -" riïU' '^ f -f' "":-.■ M'-' 


derstelling, dat dit vroeger wel gebeurd 
zou zijn, in diskrediet geraakt. De laatste 
jaren zijn er velen, die de herkomst van 
het zand zoeken in de Noordzee zelf om- 
dat grote stukken van de zeebodem uit 
zand bestaan. In ieder geval, het zand is 
er geweest en er heeft zich een strand 
gevormd. In de jaren '30 zijn er in Leiden proeven genomen waarbij 
de omstandigheden voor onze kust zijn nagebootst. Ziet 
men hiervan defoto'sdan lijken de kunstmatigopgebouwde 
stranden in de tanks Madurodamkopieën van de werkelijk- 
heid. Golfslag is een eerste vereiste voor de vorming van 
een strand. Golven ontstaan door de druk van de wind op 
de waterspiegel (figuur 2). Het scheidingsvlak wind-water 
neemt een golfvormige gedaante aan omdat dan de wrij- 
ving zo gering mogelijk is. Om dezelfde reden ontstaan de 
ribbels in zand wanneer daar wind of water over strijkt. De 
golven naderen het strand en die waterdeeltjes beschrijven 
cirkelvormige of eliptische banen. De waterdeeltjes geven 
alleen de beweging aan elkaardóór. Bijde brandingszone (fi- 
guur 3) breken de golven, om dat de zee te ondiep wordt, het 
onderste deel stuit op de bodem en onder groot geraas valt 
de aanstormende golf uiteen. Doorde branding wordt het 
zand van de bodem losgewoeid en de brandingstrip ontstaat 
(figuur4, m), die aan de zeezijde door een strandbank (I) en 
aan de landzijdedooreen2e strand rug (h) wordt begrensd. 
Achter de strandrug ligt het zwin (g), waarin het water te- 
recht komt, dat door de golfslag over de tweede strandrug 
wordt geslagen. Dit water loopt ten dele terug naar de zee 
en slijpt daarbij in de strandrug een geul of mui uit (i). De 
laagwaterlijn (f) vormt in het schema de grens tussen het 
natte strand (j) en het strandfront (n). De hoogwaterlijn (k) 
vormt de grens tussen het natte en het droge strand of de 
stormoever(c). Het droge strand strekt zich uit van de hoog- 
waterlijn tot aan een lijn, die slechts bij storm bereikt wordt, 
en die de kustlijn (b) genoemd wordt. Bij onze kust komt deze 
laatste overeen met de duinvoet (b). Daarachter beginnen 
de duinen (a). Al deze namen zijn ontleend aan het bekende 
schema van prof Escher uit Leiden en er wordt in dit arti- 
kel konsekwent aan de door Escher gegeven aanduidingen 
vastgehouden. 
._ ililltlJ"*" Jl* Lil Is de golfrichting scheef op de kust gericht, dan worden 
de zandkorrels ook in de scheve richting het strand opge- 
stuwd. Maar het aflopende water, dat ook zand meeneemt, 
stroomtwél loodrecht de hellingaf (figuur5).Het resultaat 
is, dat de zandkorrels na verloop van tijd zigzagsgewijs in 
een richting evenwijdig aan de kust verplaatst worden. 
Door het water worden de kleine korrels meer bewogen 
dan de grote en de soortelijk lichtere meer dan de soortelijk 
zwaardere. Soms wordt dooreen storm, samengaande met 
een hoge waterstand alles nog eens gesorteerd en het kan 
dan gebeuren, dat de zwaardere korrels bij elkaar gelegd 
worden, hoog op het strand. 

Bij een wandeling over het strand vallen wel het eerst de 
ribbels op, waarover hierboven al iets gezegd is. Men kent 
o.a. oscillatie- en stroomribbels (fig. 7, a en b). We vinden 
hier vaak twee systemen, nl. één min of meer regelmatig 
systeem van oscillatieribbels evenwijdig aan het strand 
met naar de muien toe daar overheen een systeem van 
stroomribbels. Grote ribbels met flauwe hellingen vindt 
men op het strand wanneer de storm en hoge vloed alle 
andere bouwsels hebben opgeruimd. Wanneer de kinde- 
ren visjes willen vangen sluiten zij bij eb het zwin af door 
het leggen van een zanddijkje. Zij laten dan een opening 
vrij waardoor het water sterk stromend afgevoerd wordt. 
Men ziet dan achter het gat in de dijk eerst de grove delen 
bezinken en daaromheen in een krans hetfijnere materiaal. 
Ook de stroomribbels ziet men ontstaan. Dit is het een en 
ander geweest over wat men aan het strand zelf zien kan, 
de volgende keer hopen we een soortgelijke opsomming 
te kunnen geven over het duinlandschap. a £> Basketb Basketballers slaan een klasse over De heren basketballers van The Lions mogen van de afdeling 
Noord-Holland van de NBB een klasse overslaan. Het verzoek 
aan de bond daartoe was door Lions gedaan na het afgete- 
kende kampioenschap van vorig jaar en is gehonoreerd. 
Lions heren i heeft weer een 
sterke bezetting bij elkaar 
kunnen krijgen. Niet alleen 
blijven de meeste spelers 
van vorig jaar, ook hebben 
Jeremy van 't Nederend 
en Niels Crabbendam zich 
weer bij de selectie gevoegd. 
Vooral die laatste kan van be- 
lang zijn omdat hij met zijn Autosport lengte gemakkelijk onder 
het bord kan spelen zodat 
Ron v.d. Meij op de flanken 
zich kan manifesteren. Van 
't Nederend zal met name 
door zijn snelheid weer veel 
op de break kunnen spelen. 
Het team zal getraind en 
gecoacht worden door het 
duo Ron v.d. Meij en Robert ten Pierik.twee basisspelers 
van het eerste herenteam. 
Ten Pierik:"Het is een zware 
klasse (rayonklasse 3, red.) 
waar we nu in komen te 
spelen. Daarom willen we 
goed voorbereid aan de klus 
beginnen en zijn we gaan 
trainen. In de breedte zijn we 
sterker geworden. Nu maar 
kijken hoever we komen." 

Dames 

De Zandvoortse dames gaan 
dit seizoen weer deel nemen 
in de ie rayonklasse. Ook 
hier zijn een aantal muta- 
ties te noteren. Allereerst 
komt Kim Montauban weer 
terug naar Zandvoort. Zij is 
zeer bruikbaar op de flan- 
ken en onder het bord. De 
tweede aanwinst is er een 
van importantie. Bereis 
Metz-Gumusyazici, een ge- 
boren Turkse die met een 
Nederlander getrouwd is, 
gaat haar talent ook voor 
Lions inzetten. En dat is 
niet gering! Zij heeft deel uitgemaakt van de Turkse 
nationale selectie en weet 
dus wat basketballen is. 
Weliswaar moet zij nog de 
nodige conditie opdoen 
maar gezien haar spelen 
tijdens de trainingen is het 
een zeer welkome speel- 
ster waar veel van wordt 
verwacht. Ook de leiding 
heeft een mutatie onder- 
gaan. Trainer/coach Johan 
Beerepoot doet een stapje 
terug ter faveure van zijn 
schoonzoon Richard Koper. 
Beerepoot zal hem wel als 
assistent en scout bijstaan. 

De beide vertegenwoor- 
digende teams komen dit 
weekend voor het eerst in 
actie. De heren moeten vrij- 
dag naarVolendam waarzij 
GBM/Volendam 1 zullen be- 
strijden en de dames gaan 
zondag naar Amsterdam 
om tegen US 2 te spelen. Het 
eerste thuisprogramma is 
op 27 september aanstaan- 
de in de Korver Sporthal. Domper en veel schade op Assen Zandvoorter Ard Keff beleefde weinig plezier aan de DNRT 
race op Assen. Met de BMW E30 waar hij het afgelopen sei- 
zoen vooral op Zandvoort erg succesvol was, kwam de Keff 
met een fikse kater terug uit het Drentse land. 
In de eerste race was er nog Laterschoof de Zandvoorter 

weinig aan de hand. Keff re- een plekopen werd twee- 

aliseerde een tweede trai- de omdat één van de deel- 

ningstijd in de kwalificatie nemers was gediskwalifi- 

en kwam als derde aan. ceerd. De ellende kwam in de 
tweede race. Op een opdro- 
gende baan ging het bij de 
start met drie wagens dik 
de eerste bocht in, waar Keff 
als tweede uitkwam. Bij de 
Strubben op het befaam- 
de TT circuit zette Keff de 
aanval in op de koppositie. 
Het lukte de Zandvoorter 
bijna, maar door te weinig 
tractie kon hij de eerste 
plek niet vasthouden. In 
de Stekkenwal kon con- 
current Etman naast Keff 
komen omdat onze plaats- 
genoot zich verschakelde. 
Bij het uitkomen van de 
Bult kon Keff weer voor 
Etman uitkomen. In de 
Mandeveen ging het goed 
fout. Etman verremde zich, 
kwam op het natte gedeel- 
te van de baan terecht en 
tikte Keff er vanaf "Ik pro- 
beerde de auto uit de spin te krijgen en hem weer de 
baan op te sturen maar 
doordat er naast de baan 
kunstgras stroken liggen, 
die als het geregend heeft 
spekglad zijn, lukte dat niet. 
Ik kwam achteruit de baan 
weer op gegleden en werd 
vol van achteren geraakt 
door een deelnemer die 
mij niet meer kon ontwij- 
ken. De schade was veel 
te groot om door te rijden. 
Gelukkig heb ikzelf nietsen 
dat is toch het belangrijk- 
ste", aldus Keff. 

Gevolg: veel schade, leiding 
in het klassement kwijt en 
een achterstand van 28 
punten op de koploper. 
Het is zelfs onzeker of Keff 
er bij de volgende race op 
Oschersleben kan zijn. Deze 
race zal komend weekend 
plaatsvinden. SOFTBAL Kampioenen verliezen 
in Spaarnwoude 

Het herensoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd in 
en tegen Spaarnwoude met 8-7 verloren. Er zijn nog 
3 wedstrijden te gaan maar de ploeg van coaches Rob Til 
en Gé Oosterbaan haalde vorige week al het kampioen- 
schap binnen. VOETBAL zaterdag Tjeerd Buijsen Ha n van Soest 
kwamen met 4-wijd op de 
honken. Opofferend slag- 
werk van Peter Douma en 
Jeroen van 't Wout stelden 
heb in staat de thuisplaat 
te bereiken, 0-2. In de ge- 
lijkmakende slagbeurt kon 
Spaarnwoude een 3-2 voor- 
sprong nemen. Vooral zwak 
veldwerk van ZSC stelde de 
thuisploeg in staat het heft 
in handen te nemen. In de 
2e inning faalde ZSC zowel 
in het slagperk als verdedi- 
gend, waardoor de achter- 
stand op liep naar7-2. In de 
4e inning kwam ZSCvia runs 
van Alex Verhoeven, Djim 
Douma, Da nny van Soest en 
Hans Rijnders terug tot 6-7. 
Ondanks dat er twee honk- 
lopers in scoringspositie 
stonden, kwam de gelijkma- 
ker niet in de boeken. In de 
5e inning scoorde ZSC niet 
maar het zag Spaarnwoude, 
opnieuw na zwak veldwerk 
van ZSC, de voorsprong ver- 
groten tot 8-6. Peter Douma 
bracht in de 6e inning de 
spanning terug door 8-7 te 
scoren. Verder kwam ZSC echter niet en was de derde 
nederlaag van dit seizoen 
een feit. Tjeerd Buijs was 
deze keer verliezend wer- 
per met de cijfers 5 x 3-slag, 
IX 4-wijd, 10 honkslagen 
tegen, zijn veld maakte zes 
fouten. 

Dames 

Dedamessoftballersvan ZSC 
sloten het seizoen af met 
een daverende 19-3 overwin- 
ning op Flags 2 uit Lisse. Op 
Duintjesveld was ZSC met 
Wilma van Riemsdijk (5-1-9) 
als werpster oppermachtig. 
Al in de eerste inning nam 
ZSC een 3-0 voorsprong 
op basis van 2 honkslagen 
en een fout van de Flags- 
defensie. Na een puntenloze 
2e inning wasinde 3e inning 
het hek van de dam en wist 
ZSC elf keer te scoren, waar- 
door het 14-0 werd. In de 5e 
inningwist Flagsdrie runs te 
scoren, maar in de gelijkma- 
kende slagbeurt sloeg ZSC 
definitief toe doortwee keer 
te scoren (16-3). In de slotin- 
ning werd de eindstand be- 
paald op 19-3 voor ZSC. Een legendarisch Instrument G 00 

THUIS GASTEN De wedstrijd klok van de Korver Sporthal is overleden. Bijna 40 
ja ar heeft de Gatsom eterklok gefunctioneerd en velen onder 
ons hebben onder hem gesport. Eerst nog in de Pellikaanhal 
en daarna in de Korver Sporthal. Toen hij 8 jaar geleden stuk 
was en aan Gatsom eter ter reparatie werd aangeboden, heb- 
ben de monteurs zich rot gelachen om die oude techniek. 
Toen hebben ze hem nog kunnen repareren, nu is het echt 
over en uit. Zaterdagvoetballers nog met lege handen Dat het dit seizoen niet gemakkelijk zou worden, was 
vooraf misschien wel duidelijk maar dat het zaterdagelftal 
van SV Zandvoort na twee wedstrijden met lege handen 
zou staan was niet voorzien. De eerste 20 minuten van 
de tweede helft tegen promovendus HBOK zorgde voor 
de tweede nederlaag voor het elftal van trainer Piet Keur. 
Node worden de gestopte routiniers, die de laatste paar 
jaar de kar trokken, gemist. Zandvoort, dat na de eerste 
wedstrijd Stein Stobbelaar, 
Sven van Nes en Hans Engl 
met blessures miste, begon 
nietverkeerd tegen een sterk 
spelend HBOK. Weliswaar 
stond de verdediging onder 
behoorlijke druk maar deze 
bezweek niet. Vooral Bas 
Lemmens had het heel moei- 
lijk tegen twee zeer snelle 
aanvallers maar kreeg steeds 
voldoende rugdekking van 
zijn medespelers. Ook was 
keeper Boy de Vet weer in 
topvorm en toonde dat bij 
twee gelegenheden zeerdui- 
delijk. Zandvoort kwam na 20 
minuten zelfs op voorsprong. RemcoRondayzagNigel Berg 
vrij staan en bezorgde hem 
de bal. De snelle Zandvoortse 
spits omzeilde de keeper en 
scoo rde fraai de 1-0. Dit was 
tevens de ruststand, nadat 
een doelpuntvan HBOK we- 
gens buitenspel afgekeurd 
was. 

Direct na de thee was de 
Zandvoortse verdediging 
niet bij de les. Dave Goossens 
wist De Vet te passeren en 
zijn ploeg langzij te brengen. 
Nauwelijks twee minuten 
later was Zandvoort weer 
koploper. Een fraaie voorzet 
kwam voor de voeten van 
Maurice Moll die de bal ach- 
ter keeper Dennis Jansen 
liep. Hierna werd de druk op 
het Zandvoortse doel allengs 
groten Binnen twee minuten 
zorgden twee Zandvoortse 
dekkingsfouten voor even- 
veel Amsterdamse doelpun- 
ten en stond Zandvoort op- 
nieuw met lege handen 2-3. 

Komende zaterdag ont- moet het zaterdagelftal in 
Amstelveen nieuwkomer 
Amstelveen/Heemraad, dat 
zaterdag in eigen huis kam- 
pioenskandidaat DVVA met 
0-0 goed partij bood. 

Overige uitslagen 2e klasse 
A: Kennemerland - ZOB, 2-0; 
Swift - Monnickendam, 3-1; 
WV-HEDW-Marken,o-2en 
ZCFC-HCSC,o-4. VOETBAL zondag Zevenklapper incasseren tegen Bloemendaal Ondanks een sterk begin, hebben de zondagvoetballers 
van SV Zandvoort het tegen de buren van BVC Bloemen- 
daal niet gered. Na met 2-0 voorgestaan te hebben, moes- 
ten zij toch met 3-7 de eer aan hun gasten laten. Paul Joon 
was bij Bloemendaal de grote man, hij scoorde maar liefst 
vier keer. :• «-j 


^ 


""M 


1 AUTO &Tm..^R « 

1 iiii1vi"iJ"^p * 


■i 


iwÊÊ 


Verdediger Arnold Jongejan kopt de bal weg 


L. 


f j Trainer Jamal had een totaal vooral in het begin goed te 

ander elftal de wei inge- merken. Onze plaatsgenoten 

stuurd dan vorige week te- trokken voortvarend tegen 

gen Zwanenburg en dat was het ook totaal vernieuwde Bloemendaal ten strijde en 
zorgden zelfs voor een verras- 
sing. Een vrije trap van Cenil 
Alici kwam via de lat op het 
hoofd van Martijn Paap die 
Zandvoort vrij vroeg de lei- 
ding bezorgde. Nog een paar 
minuten later kon de al vroeg 
ingevallen Bram Zeitsen de 
Zandvoortse voorsprong ver- 
dubbelen. Een prima diep- 
tepass in zijn voeten was 
voldoende om Remco Klink, 
de keeper van Bloemendaal, 
voor de tweede keer de gang 
naar het nette laten maken. 
Vervolgens werd de drukvan 
de tegenstanders dermate 
groot dat ook keeper Paul 
Smit bezweek. Voor rust zou 
hijooktwee keer naar het net 
moeten, met een 2-2 rust- 
stand als gevolg. 

Na rust was het louter 
Bloemendaal dat de klok 
sloeg. Zandvoort hield nog lang stand en wist een 2-3 ach- 
terstand door middel van een 
zeerfraaie treffer van 'man of 
the match'Timo de Reus nog 
om te buigen naar een gelijke 
stand.Maar dat wasdan ook 
alles. Toen de scheidsrechter 
na een lichte overtreding een 
discutabele penalty aan de 
Bloemendaalse aanvoerder 
gaf was het verzet gebroken. 
Bloemendaal walste hierna 
over Zandvoort heen zoals 
het ze beliefde met de 3-7 
eindstand als bewijs. 

Komende week speelt SV 
Zandvoort zondag uit bij De 
Brug, dat zondag thuis ver- 
rassend tegen Zwanenburg 
een 1-2 nederlaag leed. 

Overige uitslagen 4e klasse D: 
Alliance - DSK, 2-3; Ripperda 
- Geel Wit, 2-1; Olympia 
Haarlem - Concordia, 2-0 en 
Schoten -SVIJ, 3-1. Zandvoortse Courant 'NUMMER 38 '18 SEPTEMBER 2008 FUTSAL Volle winst voor futsallers 

De futsallers van SV Zandvoort hebben vrijdag voor de 
tweede keer op rij in dit prille seizoen gewonnen. Na de 
eerdere 3-8 winst uit tegen De Stal '81 8, werden afgelopen 
vrijdag in de Korver Sporthal de futsallers van FOH 6 met 
7-6 aan de zegekar gebonden. Zandvoort kwam al snel op 
een 0-1 achterstand, die ech- 
ter vrijwel direct door Paul 
Sm it werd weggewerkt. Chris 
Strijder kon, na aangeven van 
Stefan Smit, zijn team voor 
de eerste keer aan de leiding 
brengen. Voor de tweede 
en tevens laatste keer ge- 
beurde dat vlak voor tijd. In 
de tussentijd kwamen de 
Haarlemmers weliswaar op 
voorsprong maartelkens niet 
meer dan een overbrugbare 
twee punten verschil. 

Met circa vijf minuten te 
gaan werd het gemis van 
een 'echte' scheidsrechter voelbaar. Een niet juiste han- 
tering van de regels nadege- 
lijkmaker,zorgde bij FOH voor 
de nodige agressie die op de 
spelers van Zandvoort werd 
gebotvierd. Toen Zandvoort 
op voorsprong kwam kon 
met name de Haarlemse 
keeper zich niet beheersen 
en trapte op slag van tijd een 
Zandvoortse speler bewust in 
zijn kruis. Hierdoor ontstond 
een behoorlijke opstoot die 
uiteindelijk in den minne kon 
worden gesust. Ondertussen 
was de tijd verstreken en 
konden onze plaatsgenoten 
weer drie punten op hun 
conto bijschrijven. ["Teamsporten 
bevorderen de 
sociale contacten" 

www.sportinzandvoort.nl / 
Sportraad Zamlvoorl ADVERTEERDERS 


Dankzij onze adverteerders kunnen 


wj u op de hoogte houden van alles 


wat in Zandvoort leeft De adverteerders in de krant van deze week zijn: 


Administratiekantoor 


Gemeente Zandvoort 


K.Willemse 


Greeven, Makelaardij o.g. 


Algemene uitvaartbegeleiding 


Harocamo 


Zandvoort 


IJzerhandel Zantvoort 


Autobedrijf Ka rlMo 


Joost van Diepen 


Beach ClubTien 


Manege Rückert 


BKZandvoort 


Nicole Post design & productions 


Bertram & Brood 


Ondernemersvereniging 


Beter Mobiel 


Zandvoort 


Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs 


Pvan Kleeff 


Boudoir Pers. & Inter Styling 


Pluspunt 


Café Oomstee 


Printing People 


Café 't Badeendje 


Sam van Lingen Haarlem 


Cense en van Lingen 


Stichting Classic Concerts 


Chin Chin 


Thai Paap Strandpaviljoen 17 


Circus Zandvoort 


Uitvaartcentrum Haarlem 


Club Nautique 


Van Aa eken Glaszettersbedrijf 


Danzee 


Van Schalk Omaco Makelaars 


Dorsman Assurantiën 


Vrijehuizenmarkt.nl 


Gemeenschapshuis 


Zandvoort Optiek Qi £> Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715 EH WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie NVM Verhuiskriebels en zonder afspraak een woning bezichtigen? Dat kan... 

Open huizen dag Zandvoort 

Zaterdag 20 september van 1 1 .00 - 1 3.00 uur De deelnemende woningen zijn: 


Woonhuizen: 
Appartementen: 
SpoorbuurtstraatlO 


€219.000,- 


Schuitengat 45 


€219.000, 


Da Costastraat 23 


€ 269.000,- 


Oranjestraat 15zw 


€ 220.000, 


Celsiusstraat200 


€ 339.000,- 


Burgemeester van Fenemaplein 22/10 


€ 239.000, 


Brederodestraat 28 


€ 398.000,- 


Hogeweg 22/10 


€ 245.000, 


Wi he minaweg 42 


€ 469.000,- 


Koninginneweg 9rd 


€ 249.000, 


Frans Zwaanstraat 82 


€475.000,- 


Trompstraat 17/2 


€ 279.500, 


Jan Snijerp ein 3 


€475.000,- 


Jac. Van Heemskerckstraat 17 


€ 299.000, 


MaxEuwestraatlS 


€ 499.000, 


Jac.Van Heemskerckstraat 67 


€ 299.000, 


Dr.J.G.Mezgerstraat24 


€ 549.000,- 


Ir. E.J.J.Kuindersstraat 11/11 


€319.000, 


Dr. Kuyperstraat 22 


€ 549.000,- 


Van Speijkstraat 2/147 


€415.000, 


Zandvoortseaanl2 


€ 598.000,- 


Witteveld 66 


€ 599.000,- 


Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39 


€ 649.000,- 


Wi he minaweg 13 


€ 665.000,- 


Kostver orenstraat 61 


€ 745.000,- 


Wi he minaweg 10 


€ 798.000,- 


Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27 


€ 825.000,- Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen verwijzen wij u graag naar onze website 

WWW.CVL.NU